พิธีถวายปริญญาปรัชญาดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชายุทธศาตร์การพัฒนาภูมิภาคแด่พระราชมงคลรังสี (หลวงตาชี)

4 2016 06 05 111

เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน ที่ผ่านมา อัครราชทูต ภัทราวรรณ เวชชศาสตร์ เป็นประธานในพิธีถวายปริญญาปรัชญาดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชายุทธศาตร์การพัฒนาภูมิภาค ซึ่ง รศ. ดร. อัจฉรา ภาณุรัตน์ รักษาราชการแทนอธิการบดีและผู้แทนคณาจารย์และผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 20 คน นำมาถวายพระราชมงคลรังสี (หลวงตาชี) วัดไทยกรุงวอชิงตันดีซี โดยมีคณะกรรมการบริหารวัดและคณะศิษยานุศิษย์นับร้อยร่วมในขบวนแห่ปริญญาบัตรรอบหน้าวัด สร้างความปีติยินดีให้หลวงตาชีซึ่งจะมีอายุครบ 91 ปี ในวันที่ 9 มิถุนายน 2559

4 2016 06 05 10

4 2016 06 05 11

2

4 2016 06 05 15

4 2016 06 05 39

4 2016 06 05 13