พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ แสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา กรณีเหตุการณ์โจมตีสถานบันเทิงที่เมืองออร์แลนโด มลรัฐฟลอริดา สหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๙

 

“His Excellency the President of the United States of America, Washington D.C.

The Queen and I are deeply distressed by reports of the brutal shooting at the nightclub in Orlando, resulting in senseless deaths and injuries of so many innocent people. We wish to express to Your Excellency and particularly the bereaved families our deep sympathy and condolences for their irreparable loss caused by this shocking incident.

(M.R.) Bhumibol, R.”

 

คำแปลข้อความพระราชสาส์น

“ฯพณฯ ประธานาธิบดีแห่งสหรัฐอเมริกา กรุงวอชิงตัน ดี.ซี.

ข้าพเจ้าและพระราชินีเศร้าสลดใจยิ่งนักที่ได้ทราบข่าวเหตุการณ์โจมตีสถานบันเทิงที่เมืองออร์แลนโด ซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บเป็นจำนวนมาก ข้าพเจ้าและพระราชินีขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งมายังท่านประธานาธิบดี และโดยเฉพาะครอบครัวของผู้เสียชีวิตที่ประสบความสูญเสียอันไม่อาจทดแทนได้จากเหตุการณ์ที่ร้ายแรงยิ่งครั้งนี้

(พระปรมาภิไธย)  ภูมิพลอดุลยเดช ปร.”