การให้บริการกงสุลสัญจร ที่วัดอัมพวัน เมืองเมอร์ฟีส์โบโร มลรัฐเทนเนสซี


เมื่อวันที่ 11-12 มิถุนายน 2559 อัครราชทูตที่ปรึกษา กิตินัย นุตกุล ได้นำทีมเจ้าหน้าที่สถานทูตฯ ไปให้บริการกงสุลสัญจร ครั้งที่ 6 ของปี ที่วัดอัมพวัน เมืองเมอร์ฟีส์โบโร มลรัฐเทนเนสซี ซึ่งมีคนไทยอาศัยอยู่ประมาณ 2,000 คน ในการให้บริการครั้งนี้ก็มีพี่น้องชาวไทยมารับบริการจำนวนมาก ทั้งที่เดินทางมาจากเมืองต่าง ๆ ในมลรัฐเทนเนสซี และที่เดินทางมาไกลหลายชั่วโมงจากมลรัฐต่าง ๆ อาทิ มลรัฐเท็กซัส ฟลอริดา จอร์เจีย นอร์ธ แคโรไลนา และมิสซิสซิปปี ซึ่งสถานทูตฯ ก็ได้ให้บริการผู้ร้องทุกคนอย่างเต็มที่ตลอดทั้งสองวัน ทั้งกลุ่มที่ลงทะเบียนนัดหมายล่วงหน้าและกลุ่ม walk-in

2

3

ยอดรวมของพี่น้องชาวไทยที่มารับบริการกงสุลสัญจรที่วัดอัมพวัน เมืองเมอร์ฟีส์โบโร มลรัฐเทนเนสซี จำนวน 141 ราย ประกอบด้วย

ผู้ที่มาขอรับทำหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ 91 ราย
ทำบัตรประชาชน 36 ราย
ทำนิติกรณ์และทะเบียนราษฎร์ 4 ราย
สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการให้บริการกงสุลด้านต่าง ๆ 10 ราย

4 56

จากการพูดคุยกับพี่น้องประชาชนที่มารับบริการฯ ได้รับผลตอบรับที่ดี โดยส่วนใหญ่พึงพอใจกับการให้บริการและความสุภาพและเป็นกันเองของเจ้าหน้าที่ รวมทั้งการให้บริการที่เป็นระบบและรวดเร็ว แม้ว่าเครื่องทำบัตรประชาชนจะมีปัญหาขัดข้องอยู่บ้างเป็นครั้งคราว และเครื่องรับคำร้องหนังสือเดินทาง 1 เครื่อง จะมีปัญหาเรื่องการเข้าระบบในวันแรก แต่ทีมงานของสถานทูตฯ ก็สามารถแก้ไขปัญหาด้านเทคนิคร่วมกับเจ้าหน้าที่ stand by อยู่ที่กรุงเทพฯ ได้สำเร็จ และดำเนินการให้บริการกับผู้ร้องทุกคนได้อย่างสมบูรณ์และเรียบร้อยดี

7

ในการให้บริการกงสุลสัญจรที่มลรัฐเทนเนสซีในครั้งนี้ สถานทูตฯ ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากพระครูสมุห์ปรีดา สุมงฺคลคุโณ  เจ้าอาวาสวัดอัมพวัน รวมทั้งอาสาสมัครที่มาช่วยงานและให้การต้อนรับคณะอย่างอบอุ่น ซึ่งทางสถานทูตฯ ขอขอบคุณทางวัดอัมพวันและทีมงานทุกท่านเป็นอย่างสูงมาอีกครั้ง ณ ที่นี้

8

 

สุชาดา เมฆธารา