ขอเชิญร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในวโรกาสที่ทรงครองราชย์ครบ ๗๐ ปี และในโอกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถจะเจริญพระชนมพรรษารอบ ๗ รอบ

การจัดงานเฉลิมพระเกียรติในโอกาสที่
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ ๗๐ ปี
และในโอกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถจะเจริญพระชนมพรรษารอบ ๗ รอบ
วัดนวมินทรราชูทิศ เมืองเรย์แฮม (นครบอสตัน) มลรัฐแมสซาชูเซตส์
วันอาทิตย์ที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๙

 

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน ร่วมกับสถานกงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์ก และสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา กำหนดจัดงานเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ ๗๐ ปี วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถจะเจริญพระชนมพรรษาครบ ๗ รอบ วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙  ณ วัดนวมินทรราชูทิศเฉลิมพระเกียรติ เมืองเรย์แฮม (นครบอสตัน) มลรัฐแมสซาชูเซตส์ วันอาทิตย์ที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๙

 

พิธีถวายพระพรชัยมงคลจะเริ่มในเวลา ๐๙.๐๙ น. ณ ศาลาวชิราลงกรณ์ วัดนวมินทรราชูทิศเฉลิมพระเกียรติ เมืองเรย์แฮม มลรัฐแมสซาชูเซตส์ (ที่อยู่ ๓๘๒ S St E, Raynham, MA ๐๒๗๖๗ U.S.A.) และต่อด้วยพิธีถวายพานพุ่มเครื่องราชสักการะโดยเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน ในนามพสกนิกรชาวไทยในสหรัฐอเมริกา และกงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์ก และประธานสมาคม ชมรมและองค์กรต่างๆ ตลอดชนพสกนิกรชาวไทย จากนั้น พระสงฆ์สมณศักดิ์ ๑๐ รูป เจริญพระพุทธมนต์และเจริญชัยมงคลคาถา และพระสงฆ์ ๑๐๙ รูป ออกรับบิณฑบาตปัจจัยรอบอุโบสถวัดนวมินทรราชูทิศ และถวายภัตตาหารเพลพระสงฆ์ ๒๕๐ รูป ทั้งนี้ ในช่วงระหว่างวันที่ ๒๔ – ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๙  ยังถือเป็นโอกาสมงคลงานทำบุญฉลองครบรอบ ๔๐ ปี แห่งการก่อตั้งสมัชชาสงฆ์ในสหรัฐอเมริกา ที่วัดนวมินทรราชูทิศเฉลิมพระเกียรติแห่งนี้อีกด้วย

นอกจากกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ ที่วัดนวมินทรราชูทิศเฉลิมพระเกียรติแล้ว สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส และสถานกงสุลใหญ่ ณ นครชิคาโก ตลอดจนชุมชนไทยและวัดไทยยังมลรัฐต่างๆ ทั่วสหรัฐอเมริกา จะได้ร่วมกันจัดกิจกรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในโอกาสมหามงคลดังกล่าวในเขตใกล้พื้นที่กับมลรัฐที่ท่านพำนักอยู่

 

ในโอกาสนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอเรียนเชิญพสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าที่พำนักอาศัยในสหรัฐอเมริกา ร่วมเทิดพระเกียรติและแสดงความจงรักภักดีโดยการร่วมกันจัดกิจกรรมและ/หรือเข้าร่วมในกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมโดยรวมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถตามที่ส่วนราชการตลอดจนชุมชนไทย วัดไทยในเขตพื้นที่มลรัฐของท่านจัดขึ้น และขอเรียนเชิญเข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติโดยพร้อมเพรียงกันที่วัดนวมินทรราชูทิศเฉลิมพระเกียรติ ซึ่งเป็นอนุสรณ์ที่เสด็จพระราชสมภพที่นครบอสตัน และจัดสร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี มาแล้วครั้งหนึ่ง

 

 

กำหนดการ
การจัดงานเฉลิมพระเกียรติในโอกาสที่
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ ๗๐ ปี
และในโอกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถจะเจริญพระชนมพรรษาครบ ๗ รอบ
และพิธีทำบุญฉลองครบรอบ ๔๐ ปี แห่งการก่อตั้งสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา
วัดนวมินทรราชูทิศ เมืองเรย์แฮม (นครบอสตัน) มลรัฐแมสซาชูเซตส์
วันอาทิตย์ที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๙

 

เวลา ๐๘.๐๐ น. พสกนิกรลงนามถวายพระพร (ตลอดทั้งวัน)
เวลา ๐๘.๔๕ น. คณะสงฆ์และพสกนิกรชาวไทยพร้อมเพรียงกันในมณฑลพิธี (ศาลาวชิราลงกรณ์)
วีดีทัศน์เฉลิมพระเกียรติโดยสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา
เวลา ๐๙.๐๙ น. เอกอัครรราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน (ประธานในพิธี) จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
ถวายคำนับหน้าพระบรมฉายาลักษณ์และเปิดกรวยหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ทั้งสอง
กล่าวสดุดีถวายพระพรชัยมงคล
พิธีถวายพานพุ่มเครื่องราชสักการะ
ร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีและเพลงสดุดีมหาราชา
เวลา ๐๙.๓๙ น. พระสงฆ์สมณศักดิ์ ๑๐ รูป เจริญพระพุทธมนต์และเจริญชัยมงคลคาถาถวายพระพร
เวลา ๑๐.๓๐ น. พระสงฆ์ ๑๐๙ รูป ออกรับบิณฑบาตปัจจัยรอบอุโบสถวัดนวมินทรราชูทิศเฉลิมพระเกียรติ
เวลา ๑๑.๐๐ น. ถวายภัตตาหารเพลพระสงฆ์ ๒๕๐ รูป
สาธุชนรับประทานอาหารร่วมกัน
เวลา ๑๓.๐๐ น. คณะสงฆ์และสาธุชนพร้อมเพียงกันในมณฑลพิธี
เวลา ๑๓.๓๐ น. เริ่มพิธีสัมโมทนียกถาและพิธีเปิดสำนักงานสมัชชาสงฆ์ไทยฯ อนุสรณ์ ๔๐ ปีแห่งการก่อตั้ง
และพิธีเปิดสถาบันการศึกษาพระพุทธศาสนา (วิปัสสนาวิทยาลัย)

กำหนดการการจัดงาน ในรูปแบบ PDF file

29 Jun 1960, Washington, DC, USA --- Monarch Addresses Congress. Washington, DC: Youthful King Bhumiphol Adulyadej addresses a joint session of Congress in the House Chamber today. Seated behind him are Vice President Richard Nixon and Speaker of the House Sam Rayburn. Jun 29, 1960. --- Image by © Bettmann/CORBIS

 

Presents a photograph of his father to Havard University

 

Tickertape NY

 

With Eisenhower

 

With Lyndon B. Johnson and Lady Bird Johnson1

 

67092ff9