การจัดงานเฉลิมพระเกียรติในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ ๗๐ ปี และในโอกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถเจริญพระชนมพรรษาครบ ๗ รอบ

IMG_0712

การจัดงานเฉลิมพระเกียรติในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ ๗๐ ปี และในโอกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถเจริญพระชนมพรรษาครบ ๗ รอบ ณ วัดนวมินทรราชูทิศ เมืองเรย์แฮม (นครบอสตัน) มลรัฐแมสซาชูเซตส์ วันอาทิตย์ที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๙

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน ร่วมกับสถานกงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์ก และสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา จัดงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ ๗๐ ปี และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถเจริญพระชนมพรรษาครบ ๗ รอบ ในปีนี้ที่วัดนวมินทรราชูทิศเฉลิมพระเกียรติ เมืองเรย์นแฮม (นครบอสตัน) มลรัฐแมสซาชูเซตส์ เมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๙

 

IMG_0678

3

IMG_1144

IMG_0903

IMG_0912

โดยมีพระพรหมวชิรญาณประธานฝ่ายบรรพชิต และพระพรหมบัญฑิต อธิการบดี มจร. พร้อมด้วยพระสงฆ์ทั่วสหรัฐฯ  ๑๕๐ รูป นำโดยพระเทพพุทธิวิเทศ ประธานสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐฯ และพระสงฆ์จากหลายนิกายในเครือสมาพันธ์ชาวพุทธนานาชาติในสหรัฐอเมริกา (ไอบีเอเอ) เจริญชัยมงคลคาถาและกล่าวสัมโมทนียกถา พร้อมออกรับบิณฑบาตถวายเป็นพระราชกุศล

และมีนายพิศาล มาณวพัฒน์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตันและภริยา ประธานฝ่ายฆราวาสกล่าวนำถวายพระพรชัยมงคล พร้อมด้วยนายพรพงศ์ กนิษฐานนท์ กงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์กและภริยา คณะข้าราชการทีมประเทศไทยทั้งฝ่ายทหารและพลเรือน คณะทูตถาวรไทยประจำสหประชาชาติ ณ นครนิวยอร์ก

พสกนิกรไทย จากหลายมลรัฐรวมทั้งคนอเมริกันเชื้อสายเอเชียโดยเฉพาะคนลาวและ เวียดนาม และผู้แทนทางการท้องถิ่นหลายร้อยคนพร้อมเพรียงเข้าร่วมงานเฉลิมพระเกียรติฯ เต็มมณฑลพิธี ณ มลรัฐที่ทรงพระราชสมภพเมื่อปี ๒๔๗๐

 

DSC_0132

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

IMG_0708

IMG_0206