การจัดงานเฉลิมพระเกียรติในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ ๗๐ ปี และในโอกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถเจริญพระชนมพรรษาครบ ๗ รอบ

IMG_0712

งานเฉลิมพระเกียรติในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ ๗๐ ปีและ
ในโอกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถเจริญพระชนมพรรษาครบ ๗ รอบ วัดนวมินทรราชูทิศ
เมืองเรย์แฮม (นครบอสตัน) มลรัฐแมสซาชูเซตส์ วันอาทิตย์ที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๙

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน ร่วมกับสถานกงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์ก และสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา จัดงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ ๗๐ ปี และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถเจริญพระชนมพรรษาครบ ๗ รอบ ในปีนี้ ที่วัดนวมินทรราชูทิศเฉลิมพระเกียรติ เมืองเรย์นแฮม (นครบอสตัน) มลรัฐแมสซาชูเซตส์

เมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๙ โดยมีพระพรหมวชิรญาณประธานฝ่ายบรรพชิต และพระพรหมบัณฑิต อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พร้อมด้วยพระสงฆ์ทั่วสหรัฐฯ ๑๕๐ รูป นำโดยพระเทพพุทธิวิเทศ ประธานสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐฯ และพระสงฆ์จากหลายนิกายในเครือสมาพันธ์ชาวพุทธนานาชาติในสหรัฐอเมริกา (ไอบีเอเอ) เจริญชัยมงคลคาถา กล่าวสัมโมทนียกถาและออกรับบิณฑบาตถวายเป็นพระราชกุศล

IMG_0950

พระสงฆ์ ๑๐๙ รูป ออกรับบิณฑบาตปัจจัยรอบอุโบสถ

601

ถวายภัตตาหารเพลพระสงฆ์ ๒๕๐ รูป

IMG_0925

IMG_0919

 

นายพิศาล มาณวพัฒน์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตันและภริยา ประธานฝ่ายฆราวาสกล่าวนำถวายพระพรชัยมงคล พร้อมด้วยนายพรพงศ์ กนิษฐานนท์ กงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์กและภริยา คณะข้าราชการทีมประเทศไทยทั้งฝ่ายทหารและพลเรือนจากกรุงวอชิงตัน คณะผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติ ณ นครนิวยอร์ก พสกนิกรไทยจากหลายมลรัฐรวมทั้งคนอเมริกันเชื้อสายเอเชียโดยเฉพาะคนลาวและ เวียดนาม และผู้แทนทางการท้องถิ่นหลายร้อยคนพร้อมเพรียงเข้าร่วมงานเฉลิมพระเกียรติฯ เต็มมณฑลพิธี ณ มลรัฐที่ทรงพระราชสมภพเมื่อปี ๒๔๗๐

IMG_0669

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ จัดขึ้นในมลรัฐที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชสมภพเมื่อปี ๒๔๗๐ และในโอกาสที่สมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐฯ ก่อตั้งมาครบ ๔๐ ปี  ณ วัดนวมินทรราชูทิศฯ ซึ่งสร้างขึ้นในโอกาสที่ทรงครองราชย์ ครบ ๖๐ ปี และเป็นมณฑลพิธีจัดงานครองราชย์ครบ ๗๐ ปี ในครั้งนี้

 

IMG_0636

IMG_0678

IMG_0708

22

 

IMG_0002

นอกจากพระพรหมวชิรญาณประธานฝ่ายบรรพชิตแล้วยังมีพระพรหมบัณฑิต อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และพระสงฆ์/พระธรรมทูตไทยจากทั่วสหรัฐฯ ยุโรป อินเดียและโอเชียเนีย ๑๒๐ รูป นำโดยพระเทพพุทธิวิเทศ ประธานสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐฯ และพระสงฆ์จากหลายนิกายในศาสนาพุทธในเครือสมาพันธ์ชาวพุทธนานาชาติแห่งอเมริกา (IBAA) จากสหรัฐฯ ธิเบต เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น จีน ลาว กัมพูชา เวียดนาม พม่า แคนาดา ศรีลังกา บังกลาเทศ อินเดียและเนปาลอีก ๓๐ รูป  ส่วนฝ่ายฆราวาสประกอบด้วยเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตันและภริยา หัวหน้าสำนักงานไทยในกรุงวอชิงตัน กงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์กและภริยา รองหัวหน้าคณะผู้แทนถาวรไทย ณ นครนิวยอร์กและคู่สมรส  สำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยในนิวยอร์ก ตลอดจนพสกนิกรไทยและคนอเมริกาเชื้อสายเอเชียโดยเฉพาะจากลาวและเวียดนามได้เข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียงกันประมาณ ๕๐๐ คน โดยเอกอัครราชทูตฯ เป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ถวายพานพุ่มสักการะ และกล่าวนำถวายพระพรชัยมงคลและร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ ๑๐ รูปเจริญชัยมงคลคาถา กล่าวสัมโมทนียกถาและออกรับบิณฑบาตถวายเป็นพระราชกุศล

 

IMG_1144

เจ้าหน้าที่ฝ่ายบ้านเมืองของรัฐแมสซาชูเซตส์ กล่าวสุนทรพจน์และรับของที่ระลึก

ช่วงบ่ายมีพิธีสมโภชในโอกาสที่สมัชชาสงฆ์ไทยฯ ก่อตั้งครบ ๔๐ ปี โดยมีนาย Marc Pacheco สมาชิกวุฒิสภามลรัฐแมสซาชูเชตส์กล่าวถึงบทบาทชุมชนชาวพุทธไทยในเขตปริมณฑล นครบอสตันกับทางการท้องถิ่น และเอกอัครราชทูตฯ ได้กล่าวปีติพจน์เทิดพระเกียรติและชื่นชมบทบาทของสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐฯ ที่ขยายความร่วมมือไปสู่ภาคส่วนอื่นๆ ในสหรัฐฯ

พระพรหมบัณฑิต อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้ปาฐกถาพิเศษเรื่อง “เหลียวหน้าแลหลัง สมัชชาสงฆ์ไทยฯ ในรอบ ๔๐ ปี”  ยกย่องบทบาทคณะสงฆ์ชุดแรกๆ ที่มาเผยแผ่ธรรมะในดินแดนตะวันตกแห่งนี้และได้บรรลุเจตนารมณ์การเผยแผ่พระศาสนาสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐฯ ยังได้รับฉันทามติจากองค์กรสงฆ์ของไทยในการประสานและดำเนินกิจกรรมด้านศาสนา ร่วมกับองค์กรอื่นๆ อาทิ สหประชาชาติและสมาพันธ์ชาวพุทธนานาชาติในอเมริกา (IBAA) ที่เพิ่งจัดตั้งใหม่ เป็นต้น ทั้งนี้ ถือว่า ๔๐ ปีที่ผ่านมาเป็นช่วงบุกเบิกและผ่านขั้นตอนการเริ่มต้นแล้ว ที่เหลือเป็นหน้าที่ของพระธรรมทูตที่จะแผ่ขยายกิจการพระพุทธศาสนาให้คงอยู่ อย่างยั่งยืนต่อไป  จากนั้นเป็นพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่ผู้มีอุปการคุณต่อสมัชชาสงฆ์ไทยฯ พิธีเปิดสำนักงานสมัชชาสงฆ์ไทยฯ อนุสรณ์ ๔๐ ปีแห่งการก่อตั้ง พิธีเปิดสถาบันการศึกษาพระพุทธศาสนา “วิปัสสนาวิทยาลัย” ณ วัดนวมินทรราชูทิศฯ แห่งนี้

 

IMG_0708

????????????????????????????????????

 

IMG_0206

ทั้งนี้ ในช่วงระหว่างวันที่ ๒๔-๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๙  ยังถือเป็นโอกาสมงคลงานทำบุญฉลองครบรอบ ๔๐ ปี แห่งการก่อตั้งสมัชชาสงฆ์ในสหรัฐอเมริกา ที่วัดนวมินทรราชูทิศเฉลิมพระเกียรติแห่งนี้อีกด้วย

นับเป็นอีกโอกาสหนึ่งที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ร่วมกับส่วนราชการไทยในสหรัฐอเมริกา สมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐฯ ตลอดจนพสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าที่พำนักอาศัยในสหรัฐอเมริกา ร่วมเทิดพระเกียรติและแสดงความจงรักภักดีโดยการร่วมกันจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมโดยรวมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ซึ่งนอกจากกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ ที่วัดนวมินทรราชูทิศเฉลิมพระเกียรติในครั้งนี้แล้ว สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส สถานกงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์ก และสถานกงสุลใหญ่ ณ นครชิคาโก ตลอดจนชุมชนไทยและวัดไทยในมลรัฐต่างๆ ทั่วสหรัฐอเมริกา จะได้ร่วมกันจัดกิจกรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในเขตพื้นที่มลรัฐต่างๆ ตลอดทั้งปีมหามงคลนี้

IMG_1063

????????????????????????????????????

11

13

????????????????????????????????????

9