ท่าทีประเทศไทยต่อการประกาศผลการจัดอันดับประเทศไทยใน TIP Report 2016

กระทรวงการต่างประเทศ:

 

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2559 เวลา 9.00 (ตามเวลาท้องถิ่น) กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ ได้เผยแพร่รายงานสถานการณ์การค้ามนุษย์ ประจำปี ค.ศ. 2016 โดยในปีนี้ ประเทศไทยได้รับการจัดสถานะ ให้อยู่ใน Tier 2 Watch List

การปรับสถานะของไทยให้อยู่ใน Tier 2 Watch List สะท้อนให้เห็นว่า สหรัฐอเมริกาตระหนักถึง ความมุ่งมั่นและความคืบหน้าในการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ของไทยในช่วงปีที่ผ่านมา รวมถึงให้คุณค่า ต่อความร่วมมือระหว่างสองประเทศในเรื่องการต่อต้านการค้ามนุษย์ ซึ่งรวมถึงความร่วมมือเพื่อคุ้มครอง ดูแลผู้เสียหายและการบังคับใช้กฎหมายกับผู้กระทำผิด ซึ่งนำไปสู่ผลสัมฤทธิ์และความคืบหน้าที่เป็นรูปธรรม

ถึงแม้ไทยจะได้รับการปรับสถานะให้อยู่ในระดับที่ดีขึ้น แต่ก็ไม่ได้นิ่งนอนใจ โดยจะยังคงมุ่งมั่นแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ให้เกิดผลสำเร็จยิ่งขึ้นต่อไปรวมถึงมีแผนที่จะเพิ่มพูนความร่วมมือกับทุกภาคส่วน ที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถเสริมสร้างความร่วมมือในการจัดการปัญหาระดับโลกนี้ได้อย่างยั่งยืนและมีประสิทธิภาพ

 

***********************