ชาวพุทธร่วมงานพัทธสีมาตัดหวายลูกนิมิตและงานสมโภชวัดปากน้ำมิชิแกนครบ 7 ปี

WatPakNamMichigan1

คณะสงฆ์และพุทธศาสนิกชนชาวไทยและต่างประเทศจากทั้งในสหรัฐฯ และประเทศไทยร่วมงานพัทธสีมาตัดหวายลูกนิมิตและงานสมโภชวัดปากน้ำมิชิแกน เมืองเสตอร์ลิงไฮทส์ มลรัฐมิชิแกน ครบ 7 ปี ในวันอาทิตย์ที่ 3 กรกฎาคม 2559

วัดปากน้ำมิชิแกน เป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยในมลรัฐมิชิแกนและมลรัฐใกล้เคียง เป็นสาขาของวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ กรุงเทพฯ ซึ่งมีเจ้าพระคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์เป็นเจ้าอาวาส ซึ่งท่านได้ประทานมงคลนามให้แก่วัดนี้ว่า “วัดปากน้ำมิชิแกน” เมื่อวันศุกร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2553  โดยวัดได้จัดงานพัทธสีมาตัดหวายลูกนิมิตและงานสมโภชวัดครบ 7 ปีเมื่อวันอาทิตย์ที่ 3 กรกฎาคม 2559

IMG_4668

พระพรหมเสนาบดี ประธานพิธีฝ่ายสงฆ์

ออท. กับท่านเจ้าอาวาส

ออท. กราบนมัสการพระศรีญาณวิเทศ เจ้าอาวาสวัดปากน้ำมิชิแกน

ตักบาตร1

พระสงฆ์ออกรับบิณฑบาตปัจจัยทิพย์

ตักบาตร2

พุทธศาสนิกชนร่วมตักบาตรปัจจัยทิพย์

ในงานดังกล่าวมีพระพรหมเสนาบดี เจ้าคณะภาค 7 เจ้าอาวาสวัดปทุมคงคา กรุงเทพฯ ประธานผู้ขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านศีล 5 เป็นประธานพิธีฝ่ายสงฆ์ และมีพระเทพพุทธิวิเทศ ประธานสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา วัดพุทธาวาส มลรัฐเท็กซัส พระวิเทศธรรมคุณ รองประธานสมัชชาสงฆ์ไทยฯ วัดสุทธาวาส มลรัฐแคลิฟอร์เนีย พระศรีญาณวิเทศ เจ้าอาวาสวัดปากน้ำมิชิแกน และคณะสงฆ์จากวัดต่างๆ ในสหรัฐฯ และประเทศไทยกว่า 50 รูปเข้าร่วม

ฝ่ายฆราวาสมี ออท. พิศาล มาณวพัฒน์ เป็นประธานในพิธี มีนายอาคม ประดิษฐวณิช ประธานอำนวยการจัดงาน Mr. Thomas Herman ประธานเจ้าภาพลูกนิมิตเอก นางสาวพนาลี ชูศรี และนางสาวฐานิดา เมนะเศวต ข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ พร้อมทั้งพุทธศาสนิกชนผู้มีจิตศรัทธาจากทั้งในสหรัฐฯ และประเทศไทยเข้าร่วมจำนวนมาก

พุทธศาสนิกชนชาวบังกลาเทศ

พุทธศาสนิกชนชาวบังกลาเทศ

นักศึกษาสหรัฐฯ ที่สนใจการปฏิบัติธรรมและภาษาไทยมาช่วยงาน

นักศึกษาสหรัฐฯ ที่สนใจการปฏิบัติธรรมและภาษาไทยมาช่วยงาน

พิธีในช่วงเช้าประกอบด้วยการเจริญพระพุทธมนต์และตักบาตรปัจจัยทิพย์ การถวายเครื่องไทยธรรม และการถวายเพลแด่พระสงฆ์ โดยพุทธศาสนิกชนที่เข้าร่วมงานนอกจากชาวไทยทั้งในสหรัฐฯ และประเทศไทยแล้ว ยังมีครอบครัวชาวลาวและบังกลาเทศ รวมทั้งชาวสหรัฐฯ เข้าร่วมด้วย

ในช่วงบ่ายเป็นพิธีพัทธสีมาตัดหวายฝังลูกนิมิต โดยพระพรหมเสนาบดี ประธานพิธีฝ่ายสงฆ์ แสดงพระธรรมเทศนา และพระศรีญาณวิเทศ เจ้าอาวาสวัดปากน้ำมิชิแกน กล่าวถึงกิจกรรมของวัดเพื่อสอนให้เด็กรุ่นใหม่มีความรู้เกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมไทย ซึ่งเป็นพื้นฐานของการสอนให้เยาวชนเหล่านี้เข้าใจธรรมะ ในส่วนของการเข้าถึงชุมชนท้องถิ่นนั้น วัดปากน้ำมิชิแกนได้จัดกิจกรรม English Dharma Night เป็นประจำและมีชาวสหรัฐฯ สนใจมานั่งสมาธิและปฏิบัติธรรมที่วัดด้วย

ออท. พิศาลฯ กล่าวชื่นชมในศรัทธาและความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเพื่อพระพุทธศาสนาของผู้เข้าร่วมงาน การเดินทางไปราชการที่มลรัฐต่าง ๆ ทำให้เห็นความพร้อมเพรียงของพระธรรมทูตและคนไทยในสหรัฐฯ ในการสนับสนุนค้ำจุนพระพุทธศาสนาและศิลปวัฒนธรรมไทย สิ่งสำคัญคือการปลูกฝังให้บุตรหลานซึ่งเกิดและเติบโตในสหรัฐฯ มีความสนใจและสนับสนุนพระพุทธศาสนาและศิลปวัฒนธรรมไทยเพื่อสืบสานความเป็นไทยในสหรัฐฯ สถานเอกอัครราชทูตฯ สนับสนุนแนวคิดของวัดที่จะสร้างอาคารเอนกประสงค์เพื่อให้ชุมชนท้องถิ่นได้ใช้ประโยชน์ด้วย โดยการที่วัดและชุมชนไทยเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนท้องถิ่นเป็นสิ่งสำคัญ พร้อมย้ำว่า วัดเป็นตัวแทนของประเทศไทยที่เข้าถึงหัวใจของคนทุกคนในชุมชนนั้น ๆ

พระพรหมเสนาบดีแสดงพระธรรมเทศนา

พระพรหมเสนาบดีแสดงพระธรรมเทศนา

ร่วมปิดทองลูกนิมิต

ประชาชนร่วมปิดทองลูกนิมิต

เจ้าภาพลูกนิมิตรับมีดตัดหวายลูกนิมิตจากพระสงฆ์

เจ้าภาพลูกนิมิตรับมีดตัดหวายลูกนิมิตจากพระสงฆ์

เตรียมตัดหวายลูกนิมิต

เตรียมตัดหวายลูกนิมิต

พุทธศาสนิกชนยังได้ร่วมพิธีถวายโรงอุโบสถและทอดถวายผ้าป่าสมทบทุนสร้างอาคารเอนกประสงค์ของวัดก่อนจะเริ่มพิธีตัดหวายลูกนิมิต โดยมีพุทธศาสนิกชนผู้มีจิตศรัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพลูกนิมิต 108 ลูก ซึ่งได้รับหวายที่ตัดและทำพิธีสงฆ์แล้วกลับบ้านไปบูชาอีกด้วย

พระมหาคำตัล

พระมหาคำตัล พุทฺธงฺกุโร

คุณครูกฤตยา ลพนานุสรณ์ และ ดร. สุจิราภรณ์ โพลิช

คุณครูกฤตยา ลพนานุสรณ์ และ ดร. สุจิราภรณ์ โพลิช

การฟ้อนภูไทย

การฟ้อนภูไทย

การแสดงโดยบุตรหลานของพุทธศาสนิกชนชาวบังกลาเทศ

การแสดงโดยบุตรหลานของพุทธศาสนิกชนชาวบังกลาเทศ

งานพิธีดำเนินไปอย่างราบรื่นตลอดทั้งวัน โดยมีพระมหาคำตัล พุทฺธงฺกุโร จากวัดไทยกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. เป็นศาสนพิธีกรฝ่ายสงฆ์ ซึ่งท่านได้ดำเนินพิธีในรูปแบบของคำกลอนที่มีความไพเราะและมีความหมายกินใจยิ่ง นอกจากนี้ คุณครูกฤตยา ลพนานุสรณ์ หรือครูเนย และ ดร. สุจิราภรณ์ โพลิช นายกสมาคมไทย-อเมริกันแห่งรัฐมิชิแกน ศาสนพิธีกรฝ่ายฆราวาสภาษาไทยและภาษาอังกฤษก็ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างดีเยี่ยมทั้งการเป็นพิธีกรและการฟ้อนภูไทที่สวยงาม

งานพัทธสีมาตัดหวายลูกนิมิตและงานสมโภชวัดปากน้ำมิชิแกนครบ 7 ปีในครั้งนี้ประสบความสำเร็จได้จากแรงกาย แรงใจ และแรงศรัทธาในพระพุทธศาสนาของพระธรรมทูตทุกรูปและประชาชนชาวไทยทุกคน

————————–

ฐานิดา เมนะเศวต