งานทำบุญวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา วัดไทย กรุงวอชิงตัน ดีซี

2016 07 17 00

อัครราชทูต ศศิพันธุ์  พรรณรายน์ หัวหน้าสำนักงานที่ปรึกษาฝ่ายเศรษฐกิจและคลังประจำกรุงวอชิงตัน เป็นประธานในพิธีทำบุญวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรรษา เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2559 ณ อุโบสถวัดไทยกรุงวอชิงตันดีซี มีพุทธศาสนิกชนในบริเวณเขตกรุงวอชิงตันและมลรัฐแมริแลนด์และเวอร์จิเนียจำนวนมากเข้าร่วมงาน บรรยากาศคึกคักตั้งแต่ช่วงเช้าเมื่อมีการแห่เทียนจำนำพรรษา ถวายผ้าอาบน้ำฝน ทำบุญตักบาตร ถวายเพลพระสงฆ์ และมีเยาวชนนักเรียนภาคฤดูร้อนของโรงเรียนวัดไทยกรุงวอชิงตันดีซีแสดงศิลปวัฒนธรรมเพื่อร่วมรักษามรดกทางวัฒนธรรมของไทยไว้ ช่วงบ่ายญาติโยมสวดมนต์ทำวัตรเย็นบำเพ็ญกุศล สมาทานรักษาศีล ฟังธรรมและเวียนเทียนรอบพระอุโบสถ

ขอขอบคุณภาพถ่ายจากคุณสุชาติ สุขสำราญ

 

2016 07 17 01

2016 07 17 02

2016 07 17 03

2016 07 17 04

2016 07 17 05

2016 07 17 07
2016 07 17 08
2016 07 17 09