นักเรียนโครงการค่ายฤดูร้อนองค์กรวายเอ็มซีเอ เยือนสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน

Group photo

 

เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2559 อัครราชทูต ภัทราวรรณ เวชชศาสตร์ ต้อนรับคณะนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจากมลรัฐนิวเจอร์ซีย์และเดลาแวร์ จำนวน 30 คน ที่เข้าร่วมโครงการค่ายฤดูร้อนเพื่อความเป็นผู้นำด้านการต่างประเทศ และตอบคำถามนักเรียนซึ่งสนใจเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างไทย-สหรัฐฯ การดำเนินงานด้านการต่างประเทศของไทยในการส่งเสริมการค้า เศรษฐกิจและความมั่นคง ตลอดจนการดำเนินงานของสถานทูตฯ ในการส่งเสริมเครือข่ายความร่วมมือกับภาคส่วนต่าง ๆ ของสหรัฐฯ

โครงการค่ายฤดูร้อนจัดโดยองค์กรวายเอ็มซีเอ เมืองเทรนตัน มลรัฐนิวเจอร์ซีย์ ที่มหาวิทยาลัยจอร์จ วอชิงตัน กรุงวอชิงตัน ระหว่างวันที่ 20-23 กรกฎาคม 2559

 

lecture 2

Whole camper class

Dessert

YMCA July 20, 2016_4134