สานฝันเยาวชนไทย-อเมริกันเพื่อชุมชนไทยเข้มแข็ง


สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้จัดงานเลี้ยงรับรองเพื่อแสดงความยินดีแก่เยาวชนไทย-อเมริกันผู้เข้าร่วมโครงการ Thai-American National Internship Program (TANIP) รุ่นที่ 2 และเพื่อแสดงความขอบคุณหน่วยงานสหรัฐฯ ที่ให้การสนับสนุนการศึกษาดูงานและการฝึกงานของเยาวชนไทย-อเมริกันกลุ่มนี้

อัครราชทูต ภัทราวรรณ เวชชศาสตร์ ได้เป็นเจ้าภาพงานเลี้ยงรับรองเพื่อแสดงความยินดีแก่เยาวชนไทย-อเมริกันจำนวน 5 คน ประกอบด้วย เล็นนอกซ์ ชัยวีระ จากแคลิฟอร์เนีย อลิต พลแก้ว จากอิลลินอยส์ ชาร์ลส์ ตันตกูล จากเพนซิลเวเนีย อภิสรา แอนน์ ศริวณิช-เรเปอร์ จากไอดาโฮ และโซฟียา ไฮเดอร์ จากแคลิฟอร์เนีย ซึ่งเข้าร่วมโครงการ Thai-American National Internship Program (TANIP) ประจำปี 2559 ระหว่าง 29 พ.ค. – 23 ก.ค. นอกจากนี้ ยังเพื่อแสดงความขอบคุณหน่วยงานของสหรัฐฯ ที่สนับสนุนการศึกษาดูงานในช่วงสัปดาห์แรกของโครงการฯ อาทิ White House Initiative on Asian Americans and Pacific Islanders/ International Monetary Fund/ Environmental Protection Agency/ Congressional Research Service และการฝึกงานเป็นเวลา 6 สัปดาห์ ได้แก่ US-ASEAN Business Council สำนักงาน ส.ส. Lucille Roybal-Allard (เดโมแครต-แคลิฟอร์เนีย) สำนักงาน  ส.ส. Danny Davis (เดโมแครต-อิลลินอยส์) และ Asian and Pacific Islander American Vote (APIA Vote) และที่สำคัญคือ US-Asia Institute ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตฯ ในการดำเนินโครงการฯ ตั้งแต่ต้นจนจบ

DSC_0019ในโอกาสนี้ เยาวชนไทย-อเมริกันทั้ง 5 คน ได้กล่าวถึงประสบการณ์จากการเข้าร่วมโครงการฯ ซึ่งเป็นการเปิดโลกทัศน์ใหม่ ได้พบปะบุคคลจากหลากหลายสาขาอาชีพ และเรียนรู้กลไกทางการเมืองระดับชาติของสหรัฐฯ จากการได้ลงมือปฏิบัติงานจริง อีกทั้งช่วยให้มีความเข้าใจมากขึ้นเกี่ยวกับความสัมพันธ์และความเป็นพันธมิตรเก่าแก่ระหว่างไทยกับสหรัฐฯ ที่ยาวนานกว่า 183 ปี ทำให้ในท้ายที่สุด เยาวชนทั้ง 5 คนภูมิใจในความเป็นไทย และตระหนักถึงบทบาทและหน้าที่ของตนในฐานะเยาวชนสัญชาติไทย-อเมริกัน ในการเข้าไปมีส่วนร่วมในการเมืองสหรัฐฯ เพื่อปกป้องสิทธิและผลประโยชน์ของชุมชนไทย และร่วมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประเทศไทยในสหรัฐฯ เพื่อกระชับความสัมพันธ์ไทย-สหรัฐฯ ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นต่อไปในอนาคต

สถานเอกอัครราชทูตฯ ริเริ่มโครงการ Thai-American National Internship Program (TANIP) ขึ้น เพื่อสร้างความสนใจและเข้าใจของเยาวชนไทย-อเมริกันในการเมืองสหรัฐฯ ด้วยการเข้าไปฝึกงานในสำนักงานของ ส.ส. และหน่วยงานต่าง ๆ ในกรุงวอชิงตัน ซึ่งจะช่วยส่งเสริมเครือข่ายชุมชนไทยในสหรัฐฯ กับระบบการเมืองสหรัฐฯ ในระยะยาว  เนื่องจากเล็งเห็นความสำคัญของพลังชุมชนไทยในสหรัฐฯ ในการปกป้องส่งเสริมผลประโยชน์ของชุมชนตน และประเทศชาติได้ ด้วยการใช้ประโยชน์จากโครงสร้าง ระบบการเมืองสหรัฐ ตั้งแต่ระดับท้องถิ่น ไปจนถึงมลรัฐ และที่กรุงวอชิงตัน

 

อิงอร ธรรมรัตนนนท์

อวันดา อมตวิวัฒน์