การจัดงานเฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคลและพิธีทางศาสนาถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร 28 กรกฏาคม 2559

DCIM100GOPROGOPR0605.

 

เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2559 นายพิศาล มาณวพัฒน์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน และภริยาเป็นประธานในพิธีจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ 28 กรกฎาคม 2559 ณ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน โดยมีพิธีประกาศราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคล (อ่านคำประกาศ) และพิธีทางศาสนาโดยคณะสงฆ์จากวัดไทยกรุงวอชิงตันดีซี นำโดยพระครูปริยัติธรรมาภิรามเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลคาถา โดยสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้เชิญนักบวชและผู้นำจากอีก 8 ศาสนาความเชื่อ ได้แก่ ฮินดู พุทธมหานิกายจากเกาหลี พุทธเถรวาทจากจีน อิสลามทั้งจากนิกายซุนนีและชิอะห์ คริสต์โปรแตสแตนท์ ยูดาห์และเชนร่วมเจริญจิตภาวนาถวายเป็นพระราชกุศลและประกาศราชสดุดีและชื่นชมการเป็นอัครศาสนูปถัมภกของสถาบันพระมหากษัตริย์ไทย โดยมีข้าราชการจากส่วนราชการต่างๆ ในกรุงวอชิงตัน ผู้แทนชุมชนไทยในเขตกรุงวอชิงตัน เจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ และครอบครัว เข้าร่วมพิธีและร่วมลงนามถวายพระพรประมาณ  100 คน

 

DCIM100GOPROGOPR0560.

 

 

Washington_USA_5

IMG_1983

IMG_1981

 

HINDUISM GROUP Mr. Atul Rawat Rriest Venkatacharlu Ms.Vasudha Kowtha

ผู้แทนศาสนาฮินดู
Mr. Atul Rawat
Priest Venkatacharlu
Ms.Vasudha Kowtha

DSC_0058

ผู้แทนพุทธศาสนานิกายมหายานจากเกาหลี
Venerable Kim
Venerable Wol

DSC_0059

ผู้แทนพุทธศาสนานิกายเถรวาทจากจีน
Venerable Dr. Dhammadipa
Venerable Dr. Sagarananda
Mr. Allen Tsaur

CHRISTIANITY-PROTESTANT-BAPTIST GROUP Chaplain J.S.Johnson Rev. Dr. James E. Terrell Rev. Dr. Elijah Brown Rev. Bob Bullups

ผู้แทนศาสนาคริสต์นิกายโปรแตสแตนท์-แบพทิสต์
Chaplain J.S.Johnson
Reverend Dr. James E. Terrell
Reverend Dr. Elijah Brown
Reverend Bob Bullups

Washington_USA_10

ผู้แทนศาสนาอิสลามนิกายชิอะห์
Iman Mustafa Akhound

Washington_USA_11

ผู้แทนศาสนาอิสลามนิกายซุนนี
Imam Faizul Khan

 

Washington_USA_12

ผู้แทนศาสนายูดาห์
Rabbi Shmuel Herzfeld

Washington_USA_13

ผู้แทนศาสนาเชน
Mr. Paresh Shah

 

Washington_USA_2

ข้าราชการทีมประเทศไทยและคู่สมรส

IMG_2023

คุณเอียน อัศวโกวิท นายกสมาคมไทย ณ อเมริกา สาขากรุงวอชิงตัน ดี.ซี. และ
คุณสมศักดิ์ อรรถเศรษฐ และคู่สมรส นายกสมาคมไทยชาวปักษ์ใต้ในพระบรมราชูปถัมภ์ วอชิงตัน ดี.ซี.