ครบเด็กสร้างภาพ กราฟฟิคฝีมือไทย

FB_DSC_0291เมื่อวันพุธที่ 3 สิงหาคม 2559 คุณตุลย์ เล็กอุทัย สถาปนิก TED x Graphic Facilitation และผู้ก่อตั้ง Deco Moda Studio ได้จัดกิจกรรม Workshop ในหัวข้อเรื่อง “ครบเด็กสร้างภาพ” (A Picture Is Worth A Thousand Words) ให้แก่ผู้ที่สนใจงานด้าน Graphic Facilitation และการออกแบบ infographic ที่สถานทูตไทยในกรุงวอชิงตัน โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นคนไทยที่สนใจมาลงทะเบียนไว้ล่วงหน้า ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ส่วนราชการต่างๆ  ตลอดจนเยาวชนไทยที่สนใจ รวมจำนวนกว่า 50 คน

 

กิจกรรม Workshop ดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร Graphic Facilitation โดยคุณตุลย์ ฯ  ได้บรรยายเรื่องพื้นฐานสู่การคิดให้เป็นภาพ การออกแบบ การทำ infographic การใช้ภาพเพื่อการสื่อสาร รวมถึงวิธีวาดแบบต่างๆ ขั้นพื้นฐาน เพื่อให้สามารถนำไปฝึกฝนและประยุกต์ใช้ในการนำเสนอรูปแบบการบันทึกการประชุม การสรุปไอเดีย โดยให้ผู้เข้าร่วมร่างสรุปความคิดของตนเองออกมาเป็นเรื่องราวต่างๆ ที่น่าสนใจให้สอดคล้องกับวิธีการสื่อสารในยุคปัจจุบัน ตลอดช่วงการอบรมกว่า 3 ชั่วโมง

Presentation2

IMG_2345

DSC_0302

IMG_2365

5_IMG_2379

6_IMG_2393

 

2_IMG_2415เมื่อเสร็จสิ้นกิจกรรม ท่านทูตพิศาล มาณวพัฒน์ ได้กล่าวขอบคุณคุณตุลย์ ที่มาเป็นวิทยากรอาสาสมัครให้ความรู้แก่คนไทยในสหรัฐ ฯ ซึ่งแนวความคิดที่จะนำ Graphic Facilitation ไปปรับใช้ในการนำเสนอข้อมูล กำลังเป็นที่นิยมในการสื่อสารยุคปัจจุบัน และหวังว่าผู้เข้าร่วมทุกคนจะสามารถนำความรู้ที่ได้รับในวันนี้ไปพัฒนาต่อยอด ผลิตการนำเสนอข้อมูลที่เป็นประโยชน์และสร้างสรรค์ ซึ่งไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะต้องใช้ศาสตร์และศิลป์ที่มีความถูกต้องแม่นยำจากการค้นคว้าจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือหรือจากประสบการณ์จริง และเพื่อเป็นความรู้แก่คนไทยในยุคดิจิทัลอย่างมีคุณค่าและมีประโยชน์สูงสุด สอดคล้องกับแนวนโยบาย Thailand 4.0 ของรัฐบาล

คุณตุลย์ เล็กอุทัย เดินทางมาร่วมประชุมประจำปีองค์กร International Forum of Visual Practitioners (IFVP) ครั้งที่ 21 ในฐานะ Board of Directors ซึ่งเป็นองค์กรนานาชาติของกลุ่มคนที่ทำงานด้าน Visual, Graphic recorder และ Graphic Facilitation ที่สหรัฐอเมริกา ระหว่าง 31 กรกฎาคม – 2 สิงหาคม 2559 และมีจิตอาสาสร้างสาธารณประโยชน์แก่พวกเราชาวไทยโดยอาสาสมัครจัดกิจกรรมดังกล่าว

1_IMG_2411_9

IMG_2381

4_IMG_2403

IMG_2386

IMG_2385

IMG_2350

IMG_2372

IMG_2387

IMG_2389

IMG_2390

IMG_2392

IMG_2395

IMG_2397

IMG_2398

IMG_2399

IMG_2404

IMG_2405

IMG_2408

IMG_2369