การจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เจริญพระชนมพรรษาครบ ๗ รอบ

การจัดงานเฉลิมพระเกียรติในโอกาสที่
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถเจริญพระชนมพรรษาครบ ๗ รอบ
ณ วัดไทยกรุงวอชิงตัน
, ดี.ซี. มลรัฐแมริแลนด์ วันอาทิตย์ที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๙

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน ร่วมกับวัดไทยกรุงวอชิงตันดีซีกำหนดจัดงานเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลที่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถเจริญพระชนมพรรษาครบ ๗ รอบ วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙  ณ วัดไทยกรุงวอชิงตันดีซี มลรัฐแมริแลนด์ วันอาทิตย์ที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๙

พิธีถวายพระพรชัยมงคลจะเริ่มในเวลา ๑๐.๐๐ น. ณ อุโบสถวัดไทยกรุงวอชิงตันดีซี (ที่อยู่เลขที่ ๑๓๔๔๐ Layhill Road, Silver Spring, MD ๒๐๙๐๖) และต่อด้วยพิธีถวายพานพุ่มเครื่องราชสักการะโดยเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน ในนามพสกนิกรชาวไทยในสหรัฐอเมริกาและผู้แทนหน่วยงาน สมาคมไทยในเขตกรุงวอชิงตัน ตลอดจนคณะครู ผู้ปกครองและนักเรียนโรงเรียนภาคฤดูร้อนประจำวัดไทยกรุงวอชิงตันดีซี และการตักบาตรพระสงฆ์ ๙ รูปถวายเป็นพระราชกุศล ช่วงบ่ายวัดไทยกรุงวอชิงตันดีซีจัดกิจกรรม “แม่ลูกผูกพัน” และประกาศเกียรติคุณ “แม่อาวุโส” ดีเด่นและกิจกรรมสร้างสายสัมพันธ์ความรักระหว่าง “แม่และลูก” ที่เข้าร่วมงาน และเสร็จพิธีในเวลาประมาณ ๑๕.๐๐ น.

นอกจากกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ ที่วัดไทยกรุงวอชิงตันดีซีแล้ว สถานกงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์ก สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส และสถานกงสุลใหญ่ ณ นครชิคาโก ตลอดจนชุมชนไทยและวัดไทยยังมลรัฐต่างๆ ทั่วสหรัฐอเมริกา จะได้ร่วมกันจัดกิจกรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในโอกาสมหามงคลดังกล่าวในเขตใกล้พื้นที่กับมลรัฐที่ท่านพำนักอยู่

ในโอกาสนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอเรียนเชิญพสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าที่พำนักอาศัยในสหรัฐอเมริกา ร่วมเทิดพระเกียรติและแสดงความจงรักภักดีโดยการร่วมกันจัดกิจกรรมและ/หรือเข้าร่วมในกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมโดยรวมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถตามที่ส่วนราชการตลอดจนชุมชนไทย วัดไทยในเขตพื้นที่มลรัฐของท่านจัดขึ้น และขอเรียนเชิญเข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและร่วมลงนามถวายพระพรโดยพร้อมเพรียงกันที่วัดไทยกรุงวอชิงตันดีซีในวันอาทิตย์ที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๙

 

กำหนดการ
การจัดงานเฉลิมพระเกียรติในโอกาสที่
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถเจริญพระชนมพรรษาครบ ๗ รอบ
ณ วัดไทยกรุงวอชิงตัน
, ดี.ซี. มลรัฐแมริแลนด์ วันอาทิตย์ที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๙

เวลา ๐๙.๓๐ น. ผู้มีเกียรติ คณะครู ผู้ปกครอง นักเรียน พร้อมกันบนอุโบสถ
ลงนามถวายพระพรและชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ
เวลา ๑๐.๐๐ น. ประธานในพิธี จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย / สมาทานศีล

–   ประธานในพิธี เปิดกรวยเครื่องราชสักการะ กล่าวถวายพระพรชัยมงคล

–   ผู้แทนครูอาสาอ่านบทกลอนเทิดพระเกียรติอาศิรวาทราชสดุดี

–   พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา

–   ผู้แทนหน่วยงานและสมาคมต่าง ๆ ผู้แทนครู ผู้ปกครอง และนักเรียน ถวายพานพุ่ม

–   ทุกคนร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี / เพลงสดุดีมหาราชา

เวลา ๑๐.๓๐ น. ทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ๙ รูป ถวายเป็นพระราชกุศลฯ
เวลา ๑๑.๐๐ น. ถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์
–   ชมการแสดงของนักเรียนโรงเรียนภาคฤดูร้อน วัดไทยกรุงวอชิงตัน, ดี.ซี.
เวลา ๑๒.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน
กิจกรรมไหว้แม่ “แม่ลูกผูกพัน” โรงเรียนวัดไทยฯ ดี.ซี.
เวลา ๑๒.๔๕ น. ผู้มีเกียรติ คณะครู ผู้ปกครอง นักเรียน พร้อมกันบนอุโบสถศาลา
เวลา ๑๓.๐๐ น. ผู้ร่วมพิธีรับฟังโอวาท จากพระเดชพระคุณพระราชมงคลรังษี (หลวงตาชี)
–   ประกาศเกียรติคุณ “แม่อาวุโส”
–   ตัวแทนครูอ่านบทกลอนเทิดพระคุณแม่
–   ประธานในพิธี มอบเกียรติบัตรแด่แม่อาวุโส
–   ลูก ๆ ทุกคนกราบ และมอบดอกมะลิแด่แม่
–   ทุกคนร่วมร้องเพลง “อิ่มอุ่น” / “ใครหนอ”
–   ประธานในพิธี มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่ได้รับรางวัล เนื่องในกิจกรรมวันแม่ของโรงเรียนภาคฤดูร้อน วัดไทยกรุงวอชิงตัน, ดี.ซี. ประจำปรการศึกษา ๒๕๕๙
เวลา ๑๕.๐๐ น. รับประทานอาหารว่างร่วมกัน เป็นเสร็จพิธีฯ

 

WilliamburgVA

 

State Dinner

 

Rides form the Washington Airport with President Esienhower