การแข่งขันกอล์ฟการกุศล สมาคมไทยชาวปักษ์ใต้ ดีซี


IMG_5566นักกอล์ฟชาวไทยในกรุงวอชิงตันและรัฐใกล้เคียงพร้อมใจเข้าร่วมแข่งขันกอล์ฟการกุศล จัดโดยสมาคมไทยชาวปักษ์ใต้ ดีซี เพื่อนำเงินช่วยเหลือก่อสร้างอาคารโรงเรียนวัดควนแพรกหา จังหวัดพัทลุง งานนี้คุณสมศักดิ์ อรรถเศรษฐ์ นายกสมาคมฯ คุณจุฑามาศ อรรถเศรษฐ์ เลขาสมาคมฯ ได้คุณสุรชัย – คุณกัลยา พงษากุล ประธานจัดงานกอล์ฟ และคุณพวงทิพย์ อิถรัชดิ์ รองนายกสมาคมฯ ที่ช่วยประสานงานจนสำเร็จด้วยดี มีทีมประเทศไทยประจำกรุงวอชิงตัน นำโดยท่านทูตพิศาล มาณวพัฒน์ พ.อ.พิสิษฐ์ ลิขิตสุภิณ ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารบก น.อ. สุรพงษ์ เบ็ญจมาตร รองผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือ พ.อ. พัฒนา พันธุ์มงคล รองผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารบก พ.ต. ฉันทวงศ์ โพธิ์ทองนาค นายทหารจัดหาฝ่ายทหารบก น.ส.พนาลี ชูศรี เลขานุการเอก และชาวอเมริกันร่วมแข่งขัน 96 คน จบแล้วได้ร่วมกันรับประทานอาหารไทยจากชาวใต้ที่ร่วมกันนำมาอย่างเอร็ดอร่อย พร้อมรับรางวัลและความชื่นใจที่มีรายได้กว่า 4,600 ดอลลาร์สหรัฐ โดยไม่หักค่าใช้จ่ายไปช่วยก่อสร้างโรงเรียน

IMG_5576

IMG_5578

IMG_5581

IMG_5579

IMG_5584

IMG_5582

IMG_5589

IMG_5608

IMG_5599

IMG_5596