จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถและวันแม่ของวัดญาณรังษี เวอร์จิเนีย เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2559

DSC_1019-1

 

วันที่ 14 สิงหาคม 2559 วัดญาณรังษี มลรัฐเวอร์จิเนีย จัดกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคลในโอกาสมหามงคลที่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เจริญพระชนมพรรษาครบ 7 รอบ และกิจกรรมวันแม่ มีนางศศิพันธุ์ พรรณรายน์ อัครราชทูตฝ่ายเศรษฐกิจและคลังประจำกรุงวอชิงตัน เป็นประธานในงาน พร้อมด้วยทีมประเทศไทยและคู่สมรส อาทิ นายประโยชน์ เพ็ญสุต อัครราชทูตฝ่ายการพาณิชย์  นางสาวสุรีย์พร อินทุเศรษฐ อัครราชทูตที่ปรึกษา พันเอกพัฒนา พันธุ์มงคล  รองผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารบก นาวาเอกสุรพงษ์ เบ็ญจมาตร รองผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือ ตลอดจนสมาคมและชุมชนไทยในพื้นที่เวอร์จิเนียและแมริแลนด์จำนวนมากเข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรและฟังเทศน์มหาชาติเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล  มีการมอบรางวัลแม่ดีเด่นประจำปีให้นางกัญญา สันธนาภรณ์ นางละเอียด เลาเด้น และนางวิไลวรรณ สุนดารา คุณแม่ที่เป็นแบบอย่างของความรักและการดูแลเอาใจใส่ลูกและยังเป็นผู้บำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวมอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยและเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเด็กรุ่นใหม่ที่ล้วนเติบโตในแบบสังคมตะวันตกแต่ยังรักษาวัฒนธรรมและความเป็นไทยไว้ได้อย่างดี งานนี้สำเร็จได้ด้วยดีเพราะบทบาทแข็งขันของกรรมการบริหารวัดญาณรังษีและผู้อยู่เบื้องหลังทุกคน

 

DSC_1019-1

DSC_1044-1

 

DSC_1065-1

DSC_1079-1