สสปน. จัดกิจกรรมส่งเสริมไทยเป็นศูนย์กลางการจัดประชุมนานาชาติ


เมื่อ 18 สิงหาคม 2559 ผู้บริหาร ผู้แทนองค์กรและสมาคมระหว่างประเทศในกรุงวอชิงตันได้เข้าร่วมกิจกรรมเสริมสร้างเครือข่ายการจัดประชุมระหว่างประเทศและงานนิทรรศการในประเทศไทย จัดโดยนางศุภวรรณ ตีระรัตน์ รอง ผอ. สายงานกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจ และทีม สนง. ส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ  (สสปน.) เพื่อแสดงความพร้อมเป็นศูนย์กลางในภูมิภาคทั้งด้านเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว และอัธยาศัยไมตรีของคนไทยสร้างความประทับใจแก่ผู้เข้าร่วมงาน โดย ออท. พิศาล มาณวพัฒน์ เป็นเจ้าภาพร่วมกล่าวสนับสนุนในงานเลี้ยงอาหารค่ำที่สถานทูตฯ และเชิญทีม ปทท. เข้าร่วมด้วย อาทิ  นอ. สุวิน แจ้งยอดสุข ผชท. ทร. นางศศิพันธุ์ พรรณราย ผชท. ฝ่าย ศก. และการคลัง นายประโยชน์ เพ็ญสุต ผชท. พณ. และ จนท. สอท. 

 

IMG_5737

ท่านทูตพิศาล มาณวพัฒน์ ย้ำไทยเป็นศูนย์กลางในภูมิภาคทั้งด้านเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว และอัธยาศัยไมตรีของคนไทย

IMG_5731

นางศุภวรรณ ตีระรัตน์ รอง ผอ. สายงานกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจ แสดงความพร้อมของไทยในการจัดประชุมนานาชาติ

IMG_5736

ตัวแทน สสปน. ณ นครนิวยอร์ก

IMG_5720

ผู้บริหาร ผู้แทนองค์กรและสมาคมระหว่างประเทศในกรุงวอชิงตันได้เข้าร่วมกิจกรรม

IMG_5713

งานเลี้ยงรับรองสร้างเครือข่าย ณ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน

IMG_5722

งานเลี้ยงรับรองสร้างเครือข่าย ณ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน

IMG_5708

งานเลี้ยงรับรองสร้างเครือข่าย ณ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน

IMG_5711

การจัดดอกไม้ประดับด้วยฟักทองแกะสลักแสดงความประนีตและวัฒนธรรมไทย

IMG_5723การสาธิตการตำส้มตำ โดยแม่ครัวจากร้านไหมไทย สาขาจอร์จทาวน์

IMG_5709

ผ้ากันเปื้อนลายส่วนผสมของส้มตำ จากมูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์