พิธีมอบสัมฤทธิบัตรนักเรียนภาคฤดูร้อนวัดไทยกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2559

2016-08-28-PHOTO-00000047

เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม ที่ผ่านมา โรงเรียนวัดไทยกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. จัดพิธีมอบสัมฤทธิบัตรแก่นักเรียนภาคฤดูร้อน 72 คน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเด็กเล็กที่อาศัยรอบๆ กรุงวอชิงตันและสนใจศึกษาภาษาและวัฒนธรรมไทยกันตั้งแต่อยู่ชั้นอนุบาลเรื่อยจนถึงระดับประถมต้นและประถมปลาย ภายใต้การสนับสนุนจากพระราชมงคลรังษี (หลวงตาชี) และสมาคมผู้ปกครอง โดยปีนี้มีคณะครูอาสานำโดยบุศรา ทับทิมศรี ซึ่งเป็นครูใหญ่ และสุภาภรณ์ ฉิมปรีดา (ครูต้นอ้อ) ปนัสยา สุมนวรางกูร (ครูชฎา) ณฐธิดา ชมโลก (ครูอาร์โปร) ศิริกาญจน์ จันทร์โสภา (ครูเอี้ยม) และสรัญรัตน์ บุญอินทร์ (ครูเน็ตตี้) ซึ่งทั้ง 6 คนจะทยอยเดินทางกลับไทยในเดือนกันยายนและตุลาคมกันแล้วหลังเสร็จสิ้นภารกิจการสอน

 

2016-08-28-PHOTO-00000043

2016-08-28-PHOTO-00000045

2016-08-28-PHOTO-00000044

ในงานมีนายพิรุฬ เพียรล้ำเลิศ อัครราชทูต สำนักผู้ดูแลนักเรียนไทยในสหรัฐฯ เป็นประธานการมอบสัมฤทธิบัตร มี รศ. พัชรี วรจรัสรังสี อาจารย์นิเทศก์จากจุฬาฯ และพระครูสิริสิทธิวิเทศ (เรืองฤทธิ์  สมิทฺธิญาโณ) รองประธานอำนวยการวัดไทยกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. ซึ่งเป็นพระพีเลี้ยงโครงการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศที่ทางวัดร่วมมือกับคณะครุศาสตร์ จุฬาฯ มาตั้งแต่ปี 2532 จนปัจจุบันมีเด็กและเยาวชนหลายสิบรุ่นหลายพันคนที่เกิดและเติบโตในสหรัฐฯ ได้รับความเป็นไทย รู้รักภาษาและวัฒนธรรมไทย และซึมซับกับประเพณีและคำสอนของพระพุทธศาสนา จนสามารถพูด อ่านและเขียนภาษาไทยกันได้

ปัจจุบันมีวัดไทยในหลายมลรัฐเข้าร่วมโครงการจำนวน 12 วัด และมีแนวโน้มจะเพิ่มจำนวนขึ้นในอนาคต และเพื่อสานฝันและฝากความหวังไว้กับอนาคตเด็กไทยในสหรัฐฯ ภายในงานยังมี อวันดา อมตวิวัฒน์ เลขานุการเอก เป็นผู้แทนสถานทูตไปให้ข้อมูลน้องๆ เยาวชนและคุณพ่อคุณแม่ได้รับทราบถึงโครงการทานิพ (TANIP) ซึ่งเป็นโครงการสานฝันให้เยาวชนไทย-อเมริกันได้สนใจและเข้าถึงการเมืองสหรัฐฯ ผ่านการฝึกงานดูงานสถาบันและองค์กรการเมืองชั้นนำในกรุงวอชิงตัน ซึ่งสถานทูตไทยในกรุงวอชิงตันกำลังจะเปิดรับสมัครคนไทยอเมริกันเข้าร่วมโครงการทานิพต่อเนื่องกันเป็นปีที่สามในเดือนตุลาคมศกนี้

 

2016-08-28-PHOTO-00000046