เยี่ยมชมโครงการของวัดป่าธรรมชาติ ที่นครลอสแอนเจลิส

IMG_2407

เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2559 ชุมชนไทยนำโดยนายบัญญัติ นพคุณ ผู้ก่อตั้ง NAT TV นางวันเพ็ญ ยศวัฒนะ อดีตนายกสมาคมพยาบาลไทยในแคลิฟอร์เนียตอนใต้ และตัวแทนสมาคมต่างๆ ร่วมต้อนรับนายธานี แสงรัตน์ กงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ที่นำนายพิศาล มาณวพัฒน์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน และคณะไปกราบนมัสการพระราชญาณโกศล เจ้าอาวาสวัดป่าธรรมชาติ และเยี่ยมชมโครงการของวัด เช่น การสอนสมาธิ ศูนย์การสอนภาษาไทยและศิลปวัฒนธรรมไทย ดนตรีไทย และนาฏศิลป์ไทย โดยท่านทูตได้ฝากให้ทุกภาคส่วนร่วมกันส่งเสริมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเพื่อให้บังเกิดความศรัทธาแก่คนไทยเชื้อสายอเมริกันรุ่นที่สองและคนอเมริกันใน ท้องถิ่นทั้งใกล้และไกล

 

IMG_2124

IMG_2100

IMG_2134

 

IMG_2113

IMG_2120

IMG_2114