ปณิธานความดี ปีมหามงคล

เนื่องในปีพุทธศักราช 2558 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา 88 พรรษา และ
เป็น
ปีมหามงคลที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 และ

ในปีพุทธศักราช 2559 เป็นปีที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จขึ้นครองราชย์ครบ 70 ปี และ
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ จะทรงเจริญพระชนมายุ 7 รอบ 84 พรรษา และ

ปีพุทธศักราช 2560 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จะทรงเจริญพระชนมพรรษา 90 พรรษา

รัฐบาลขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนทุกหมู่เหล่า พร้อมใจกันน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม ถวายพระพรชัยมงคลแด่พระองค์ พร้อมกันนี้ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนร่วมกันทำความดี ถวายเป็นพระราชกุศล ตาม “โครงการปณิธานความดีปีมหามงคล ทำดี เริ่มได้ ที่ใจเรา” ที่ผมเคยกล่าวมาแล้วหลายครั้ง อีกทั้งในปีนี้นั้น พระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จขึ้นครองราชย์ครบ 70 ปี และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา 84 พรรษา และในปีถัดไป ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา 90 พรรษา เพื่อถวายเป็นของขวัญและแสดงถึงพลังแห่งความรัก และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่พสกนิกรไทย จากทั่วทุกภูมิภาค ถวายแด่ทุกพระพระองค์

 

ขอเชิญชวนชาวไทยร่วมตั้งปณิธานความดี ปีมหามงคล
“ทำดี เริ่มได้ ที่ใจเรา”

panithand

“ปณิธานความดี” ก็คือความตั้งใจอันแน่วแน่ที่พสกนิกรชาวไทยทุกคนและทุกหมู่เหล่าสมัครใจ กระทำด้วยความมุ่งมั่นในเรื่องดีๆ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อตนเอง สิ่งดี ๆ ที่มีผลโดยตรงต่อบุคคล ย่อมจะมีผลในทางอ้อมต่อการสร้างสรรค์สังคมด้วย หากคิดทำดีอย่างต่อเนื่อง ย่อมเป็นพลังแห่งความดีที่เกื้อกูลต่อทั้งสังคมและประเทศชาติ

 

ท่านสามารถร่วมบันทึกและแบ่งปัน ปณิธานความดีของท่านผ่านเว็บไซด์ของปณิธานความดี ได้ที่
เฟสบุ๊คปณิธานความดี  www.facebook.com/PanithanDThaiinUS/