กระทรวงการต่างประเทศเปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่การทูต 40 อัตรา ระหว่าง 12 กันยายน – 5 ตุลาคม 2559

อ่านประกาศ pdf.file

%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a8%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%97%e0%b8%b9%e0%b8%95-726-31-%e0%b8%aa-%e0%b8%84-59-1

 

ที่มา : ประกาศ กระทรวงการต่างประเทศ วันที่ 1 กันยายน 2559
อ่านประกาศ