ประกาศสำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ขายทอดตลาดครุภัณฑ์รถยนต์ราชการสำนักงานฯ

agri5_2559