สาระกงสุลน่ารู้ ฉบับที่ 11


                                                 Photo Credit From: http://www.weareoneamerica.org

 

สมัครอเมริกันซิติเซ่น … ทำอย่างไร?
“A Pathway to Earned Citizenship”

ใบเขียวได้แล้ว อยู่มาก็หลายปีแล้ว อยากเป็นซิติเซ่นกับเขาบ้างไรบ้าง ….. วันนี้จะว่าด้วยภาคสรุปของหนทางการดำเนินการเอกสารสำคัญสหรัฐฯ นับตั้งแต่ขอยื่นสมัครใบเขียวสหรัฐฯ มาจนถึงขั้นตอนการยื่นสมัครเป็นพลเมืองอเมริกัน คงไม่มีใครไม่เห็นด้วยนะคะว่าเป็นขั้นตอนที่ทุกท่านรอคอย หรือจะพูดกันสั้นๆว่า

“My long journey finally has completed!”

หากพูดถึงหนทางของการสมัครใบเขียวสหรัฐฯ จนมาถึงขั้นตอนการสอบเพื่อขอสัญชาติสหรัฐฯ นั้น ใครหลายๆคน คงต้องถอนหายใจกันยกใหญ่ หากนึกย้อนถึงขั้นตอนในหลายๆ อย่างที่ต้องผ่านการดำเนินการมาตั้งแต่เริ่มต้น และก็ต้องขอแสดงความยินดีกับท่านที่มีคุณสมบัติครบถ้วน และพร้อมที่จะส่งเอกสารสมัครขอสัญชาติสหรัฐฯ
ในฉบับนี้ ผู้เขียนขอแนะแนวการขอข้อมูลและกฏระเบียบเกี่ยวกับการขอแปลงสัญชาติ โดยอ้างอิงถึงข้อมูลปัจจุบัน
จากกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ (ปี 2559 / 2016) โดยสังเขป ดังนี้ค่ะ

1. การอนุญาตให้คนต่างด้าวเป็นผู้เข้าเมืองโดยชอบด้วยกฏหมายและการแปลงสัญชาติเป็นอำนาจหน้าที่ของรัฐบาลกลางสหรัฐฯ นะคะ หน่วยงานที่รับผิดชอบ คือ สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและสัญชาติ (U.S. Citizenship and Immigration Service – USCIS)
ภายใต้ พรบ. ตรวจคนเข้าเมืองและสัญชาติ พ.ศ. 2495 (Immigration and Nationality Act (INA) of 1952) หรือ USCIS
ที่หลายๆ คนคุ้นหูค่ะ
2. บุคคลสามารถยื่นขอแปลงสัญชาติเป็นพลเมืองสหรัฐฯ (Naturalization) เมื่อมีคุณสมบัติครบ ดังนี้
– ต้องมีอายุ 18 ปีขึ้นไป และ
– เป็นผู้มีถิ่นพำนักประจำในสหรัฐฯ (permanent resident) ไม่น้อยกว่า 5 ปีในกรณีทั่วไป หรือ 3 ปีสำหรับผู้ที่สมรสกับคนสัญชาติสหรัฐฯ หรือเป็นผู้รับราชการทหารของสหรัฐฯ และอยู่ในสหรัฐฯ และ
– มีความรู้พื้นฐานเรื่องระบบการปกครองของสหรัฐฯ และ
– อยู่ในสหรัฐฯ อย่างต่อเนื่อง และ
– สามารถพูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษ (ยกเว้นให้กับบุคคลที่มีอายุเกิน 55 ปี ซึ่งมีถิ่นพำนักถาวรไม่น้อยกว่า 15 ปี หรือบุคคลที่มีอายุเกิน 50 ปี ซึ่งมีถิ่นพำนักถาวรไม่น้อยกว่า 20 ปี หรือบุคคลที่ไม่สามารถมีคุณลักษณะดังกล่าวเนื่องจากที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือจิตใจอย่างถาวร)
3. ขั้นตอนการยื่นใบสมัคร:
– การยื่นคำร้อง บุคคลที่คุณลักษณะตามเงื่อนไขข้างต้น สามารถยื่นคำร้องโดยกรอก Form N-400 พร้อมรูปถ่าย เอกสาร และค่าธรรมเนียมจำนวน $680 เหรียญสหรัฐฯ ทางไปรษณีย์ ที่ USCIS P.O. Box 21251 Phoenix, AZ 85036 หรือ USCIS P.O. Box 660060 Dallas, TX โดยขึ้นอยู่กับมลรัฐที่อาศัยอยู่
(ศึกษารายละเอียดการจัดส่งใบสมัคร ตามพื้นที่มลรัฐฯ ดังนี้ http://uscis.gov/N400/)
– USCIS จะนัดหมายผู้ร้องเพื่อพิมพ์ลายนิ้วมือ และส่งเอกสารเพิ่มเติม (หากมี)
– USCIS จะนัดหมายผู้ร้องเพื่อเข้ารับการสัมภาษณ์ ตรวจสอบเอกสาร และสอบความรู้ภาษาอังกฤษและความรู้เกี่ยวกับสหรัฐฯ (English and civic tests)
– ผู้ร้องที่ผ่านการพิจารณาข้างต้น จะได้รับนัดหมายจาก USCIS เพื่อเข้าพิธีสาบานตน (Taking Oath of Allegiance)
ก่อนที่จะได้รับประกาศนียบัตรสัญชาติสหรัฐฯ (Certificate of Naturalization)
ทั้งนี้ ดังรายละเอียดปรากฏตาม USCIS Form N-400 และ Instruction and Application for Naturalization
ตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.USCIS.gov
https://www.uscis.gov/us-citizenship/citizenship-through-naturalization/guide-naturalization

78003614_an-hwoa-10-10-001_orig_t598

ขอขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามค่ะ ทุกคำถามเป็นกำลังใจ
ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่และเราจะนำเสนอเรื่องราวสาระน่าสนใจ
ในแบบฉบับสั้นๆ ให้ทุกท่านติดตามกันในเร็วๆนี้อีกแน่นอนค่ะ

** อ่านย้อน: สาระกงสุลน่ารู้ ฉบับที่ 10
“สิทธิหน้าที่และสถานะของผู้ถือกรีนการ์ดอเมริกา” **
http://thaiembdc.org/th/2016/09/02/consulararticle10/

 

(ณัฐพร ซิมเมอร์แมน)
16 กันยายน 2559