วัดธรรมประทีป วอชิงตัน ดี.ซี. ได้จัดงานทำบุญวันสารทไทย ประจำปี 2559


 

วัดธรรมประทีป วอชิงตัน ดี.ซี. ได้จัดงานทำบุญวันสารทไทย ประจำปี 2559 เพื่อทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้ล่วงลับ เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2559 โดยพระสงฆ์ออกเดินรับบิณฑบาตในบริเวณวัด พุทธศาสนิกชนถวายภัตาหารเพลแด่พระสงฆ์และร่วมรับประทานอาหาร มีการประกอบพิธีทางศาสนาและร่วมกันไหว้พระสวดมนต์ ฟังธรรมเทศนาประวัติวันสารทไทย พระสงฆ์สวดมาติกา-บังสุกุลอุทิศส่วนกุศลให้ผู้ล่วงลับไปแล้วและพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี มีชุมชนไทยเข้าร่วมงานมากหน้าหลายตา นอกจากนี้ภายในงาน มีซุ้มจำหน่ายอาหารและสินค้าพื้นเมืองนานาชนิด งานนี้ คุณวนิดา กำเนิดเพ็ชร์ อัครราชทูต (ฝ่ายการเกษตร) /ผอ.สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. เป็นผู้แทนสถานทูตเข้าร่วมงานด้วย

 

fullsizerender-6

fullsizerender-9

fullsizerender-7

fullsizerender

fullsizerender-5

fullsizerender-1