วัดป่าในนิวอิงแลนด์แบบอย่างความยั่งยืนของพระพุทธศาสนาในโลกตะวันตก

2016-09-18-%e0%b8%97%e0%b8%ad%e0%b8%94%e0%b8%9c%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%9b%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b9%80%e0%b8%8a%e0%b8%95%e0%b8%b0%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%99-11

2016-09-18-%e0%b8%97%e0%b8%ad%e0%b8%94%e0%b8%9c%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%9b%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b9%80%e0%b8%8a%e0%b8%95%e0%b8%b0%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%99-19

2016-09-18-%e0%b8%97%e0%b8%ad%e0%b8%94%e0%b8%9c%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%9b%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b9%80%e0%b8%8a%e0%b8%95%e0%b8%b0%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%99-15

2016-09-18-%e0%b8%97%e0%b8%ad%e0%b8%94%e0%b8%9c%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%9b%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b9%80%e0%b8%8a%e0%b8%95%e0%b8%b0%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%99-17วัดป่าเชตวัน เมืองเทมเพิล มลรัฐนิวแฮมเชียร์ จัดพิธีทอดผ้าป่า เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2559 เพื่อสืบทอดประเพณีนิยมของชุมชนไทย โดยมีชาวอเมริกันและชุมชนไทยกว่าร้อยคนในพื้นที่และจากมลรัฐแมสซาชูเซตส์ เมน เวอร์มอนต์ โรดไอแลนด์ และคอนเนคติคัต มาร่วมตักบาตรข้าวสวย ทอดผ้าป่า และฟังธรรมเป็นภาษาอังกฤษจากพระอาจารย์ชยันโตภิกขุ เจ้าอาวาส และสนทนาธรรมกับภิกษุและสามเณรชาวตะวันตก รวม 7 รูป ที่ประจำอยู่ที่วัด

วัดป่าแห่งนี้เริ่มก่อตั้งเมื่อปี 2558 พระชยันโตภิกขุได้เข้าถึงชุมชนอเมริกัน ก่อให้เกิดความเลื่อมใสศรัทธาหลักปฏิบัติสายวัดป่าหลวงพ่อชา แห่งแรกในเขตนิวอิงแลนด์แห่งนี้ ซึ่งเป็นแห่งที่สองในสหรัฐฯ และมีผู้แวะเวียนเข้าวัดเพื่อนั่งสมาธิและปฏิบัติธรรมจำนวนมากโดยเฉพาะ ในช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์และเริ่มเป็นที่รู้จักจนกลายเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนเมืองเทมเพิลในเวลาอันรวดเร็ว

2016-09-18-%e0%b8%97%e0%b8%ad%e0%b8%94%e0%b8%9c%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%9b%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b9%80%e0%b8%8a%e0%b8%95%e0%b8%b0%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%99-9

2016-09-18-%e0%b8%97%e0%b8%ad%e0%b8%94%e0%b8%9c%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%9b%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b9%80%e0%b8%8a%e0%b8%95%e0%b8%b0%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%99-7งานนี้มีคุณแสงอารีย์ ปิ่นจอย สนับสนุนการจัดทอดผ้าป่า กลุ่มนางฟ้า อาทิ คุณปัทมา-คุณแก้วมณี ต้นใหญ่ และคุณแม่นาง ฮิบสัน คุณพนม วรวิทยาธร และคุณวันวาสนา จันทร์พานิชเจริญ คุณจุติมา แจ๊คสัน คุณอัญชลี คารุล คุณสร้อยทอง วูล์ฟตัน และคนไทยอีกหลายคนรวมทั้งคุณเอ๋ (สมคิด สุรศักดิ์มนตรี) และคุณตู่ (สุรพงษ์  ภิญโญชนม์) ก็ได้นำอาหารไทยจากร้านต้นข้าว เมืองนาชัว นิวแฮมเชียร์ และร้านบราวน์ซูการ์ บอสตัน มาร่วมทำบุญและเปิดโรงทานอาหารที่เน้นมังสวิรัติให้ผู้มาเยือนได้อิ่มบุญและอิ่มท้อง ท่ามกลางสายฝนโปรยปรายและความร่มรื่นอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติบนพื้นที่กว่า 240 เอเคอร์

ออท.พิศาล และคุณวัญจนา มาณวพัฒน์ และ อทป.กิตินัย นุตกุล และ ทปษ.ภิเษก ภาณุภัทร เจ้าหน้าที่สถานทูตในกรุงวอชิงตัน และคุณชาลี ทรงเตชะเลิศ รองกงสุลกิตติมศักดิ์ของไทยในบอสตันและครอบครัว ได้มาร่วมพิธีและมีโอกาสพบปะชุมชนอเมริกันและคนไทย โดย ออท.พิศาลฯ ได้กล่าวถึงการที่วัดป่าเชตวัน สามารถดึงดูดความสนใจและศรัทธาจากทั้งชาวไทยและชาวอเมริกันทุกวัยในพื้นที่ ซึ่งจะเป็นตัวอย่างในการดำรงอยู่ของวัดไทยในรัฐอื่นๆ ของสหรัฐฯ อย่างยั่งยืน

 

 

2016-09-18-%e0%b8%97%e0%b8%ad%e0%b8%94%e0%b8%9c%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%9b%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b9%80%e0%b8%8a%e0%b8%95%e0%b8%b0%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%99-18

img_9209

2016-09-18-%e0%b8%97%e0%b8%ad%e0%b8%94%e0%b8%9c%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%9b%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b9%80%e0%b8%8a%e0%b8%95%e0%b8%b0%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%99-10

img_9218

img_9221

img_9239

2016-09-18-jetavana

2016-09-18-%e0%b8%97%e0%b8%ad%e0%b8%94%e0%b8%9c%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%9b%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b9%80%e0%b8%8a%e0%b8%95%e0%b8%b0%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%99-16