ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน ที่ ๑๘ / ๒๕๕๙ เรื่อง การขายทอดตลาดรถยนต์ราชการ

ann-018p2

ann-018_page_3