พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เข้าร่วมการพบกับผู้นำทางธุรกิจชั้นนำของสหรัฐฯ

2016-09-22-bciu-thailand-mb-0147

เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2559 พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เข้าร่วมการพบกับผู้นำทางธุรกิจชั้นนำของสหรัฐฯ จัดโดยสภาธุรกิจเพื่อความเข้าใจระหว่างประเทศ ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้กล่าวถึงศักยภาพทางเศรษฐกิจของไทยและโอกาสทางเศรษฐกิจในภูมิภาคอาเซียนที่มีไทยเป็นศูนย์กลางและเป็นจุดเชื่อมโยงสำคัญ โดยเฉพาะกับประเทศเพื่อนบ้านผ่านการสร้างทางรถไฟ การขยายท่าอากาศยานและท่าเรือ โดยเน้นย้ำว่า ปัจจุบันไทยมีเสถียรภาพ รัฐบาลมุ่งดำเนินการตามโรดแมพเพื่อการเลือกตั้ง และเดินหน้าปฏิรูปประเทศในด้านต่าง ๆ เพื่อวางรากฐานให้มีการแข่งขันทางธุรกิจอย่างเป็นธรรม ซึ่งรวมถึงการออกกฎหมาย การปรับปรุงนโยบายทางเศรษฐกิจให้เอื้อต่อการดำเนินธุรกิจ โดยการอำนวยความสะดวกและลดขั้นตอนในการลงทุน และส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีกับนวัตกรรมเพิ่มมูลค่าให้ผลผลิตไปสู่ประเทศไทย 4.0 นอกจากนี้ ยังมุ่งมั่นแก้ไขปัญหาที่สะสมมาแต่อดีต เช่น การทำประมงผิดกฎหมาย การค้ามนุษย์ โดยที่บริษัทชั้นนำของสหรัฐฯ ที่เข้าร่วมหลายรายมีการลงทุนในประเทศไทยอยู่แล้ว จึงน่าที่จะเร่งขยายการลงทุนเพิ่มเติม

ในโอกาสนี้ นายกรัฐมนตรีได้หารือแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับผู้บริหารระดับสูงของบริษัทชั้นนำของสหรัฐอเมริกา 18 บริษัท อาทิ กู๊ดเยียร์ ซิตี้ อิริคสัน วอลมาร์ท มี้ดจอห์นสัน เฟดเอ็กซ์ ทีอีคอนเนคติวิตี้ โคโนโคซึ่งภาคเอกชนสหรัฐฯ ทั้งหมดได้แสดงความเชื่อมั่นต่อเศรษฐกิจและศักยภาพของไทย รวมทั้งการดำเนินงานของรัฐบาลเพื่อสนับสนุนการลงทุน โดยหลายบริษัทแสดงความสนใจที่จะลงทุนเพิ่มและมีความร่วมมือกับไทยเพื่อส่งเสริมนโยบายประเทศไทย 4.0 เช่น บริษัทกู๊ดเยียร์ประกาศเพิ่มการลงทุนผลิตยางล้อเครื่องบินในประเทศไทยมูลค่า 162 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และจ้างงานในประเทศไทยเพิ่มอีก 100 ตำแหน่ง บริษัท ทีอี คอนเนคติวิตี้ กำลังลงทุนด้านสายเคเบิลใต้น้ำเพื่อการสื่อสาร บริษัท เฟดเอ็กซ์ พร้อมสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างระบบคมนาคม บริษัทซิตี้แสดงความพร้อมที่จะร่วมมือกับรัฐบาลพัฒนาการชำระเงินผ่านระบบดิจิตอลอย่างปลอดภัย

พนาลี ชูศรี
22 กันยายน 2559

 

2016-09-22-bciu-thailand-mb-0091

unspecified

bciu-6

2016-09-22-bciu-thailand-mb-0147

2016-09-22-bciu-thailand-mb-0096

bciu-4

2016-09-22-bciu-thailand-mb-0197

2016-09-22-bciu-thailand-mb-0194

2016-09-22-bciu-thailand-mb-0188

2016-09-22-bciu-thailand-mb-0186

bciu-2

 

bciu-1

bciu-3