รอง นรม. และ รมว.กห.ถ่ายภาพร่วมกับนาย Ashton Carter รมว.กห.สหรัฐฯ และ รมว.กห.จากประเทศอาเซียนอื่นๆ ภายหลังการประชุม รมว.กห.สหรัฐฯ-อาเซียนอย่างไม่เป็นทางการ ครั้งที่ 2

img_0207

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รอง นรม. และ รมว.กห.ถ่ายภาพร่วมกับนาย Ashton Carter รมว.กห.สหรัฐฯ และ รมว.กห.จากประเทศอาเซียนอื่นๆ ภายหลังการประชุม รมว.กห.สหรัฐฯ-อาเซียนอย่างไม่เป็นทางการ ครั้งที่ 2 ณ มลรัฐฮาวาย เมื่อวันที่ 30 ก.ย.2559 เพื่อส่งเสริมความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ระหว่างอาเซียนกับสหรัฐฯให้แน่นแฟ้น ในการรับมือกับภัยความมั่นคงต่างๆ