เปิดตัวศูนย์รวมบริการและสินค้าไทยแห่งใหม่ Thai Town Marketplace นคร Los Angeles


เมื่อวันที่ 22 กันยายน ค.ศ. 2016 ศูนย์พัฒนาชุมชนไทย Thai Community Development Center (CDC) ได้จัดพิธีวางศิลาฤกษ์ศูนย์รวมบริการและสินค้าไทยแห่งใหม่  “Thai Town Marketplace (TTMP)” ตั้งอยู่ที่ 5448 Hollywood Blvd. ในย่านไทยทาวน์ นคร Los Angeles มลรัฐ California ในโอกาสครบรอบ 10 ปีของการจัดตั้งศูนย์ฯ

TTMP เป็นหนึ่งในโครงการภายใต้การดูแลของ CDC ซึ่งถูกจัดตั้งขึ้นเพื่อสร้างโอกาสในการจ้างงานเพิ่ม และช่วยเหลือเจ้าของกิจการที่ต้องการเริ่มต้นทำธุรกิจ รวมไปถึงการสืบสานและเผยแพร่วัฒนธรรมไทยให้แก่ชาวไทยในสหรัฐฯ และชาวต่างชาติ โดยใช้งบประมาณในการก่อตั้งประมาณ 2.95 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และคาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณเดือนมิถุนายน ค.ศ. 2017

 

Press Release : เปิดตัวศูนย์รวมบริการและสินค้าไทยแห่งใหม่ Thai Town Marketplace นคร Los Angeles