นายพิศาล มาณวพัฒน์ เอกอัครราชทูต พบผู้เชี่ยวชาญและหารือด้านมรดกทางวัฒนธรรมระหว่างไทยและสหรัฐฯ

2016-10-06-lunch-at-thaitanic-01

 

เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2559 ออท. พิศาล มาณวพัฒน์ เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันที่ร้านไทยทานิคในกรุงวอชิงตัน เพื่อหารือถึงความร่วมมือทางด้านมรดกทางวัฒนธรรมระหว่างไทยและสหรัฐฯ กับ ดร. พอล เทย์เลอร์ ผอ.โครงการประวัติศาสตร์ทางวัฒนธรรมเอชีย สถาบันสมิธโซเนียน และ นายเทร์รี่ ฮาร์เวย์ รองประธาน (โครงการด้านวัฒนธรรม) ศูนย์เมริเดียนนานาชาติในกรุงวอชิงตัน โดยมี อท. ภัทราวรรณ เวชชศาสตร์ นายบางกอก เชาว์ขวัญยืน อดีตประธานสยามสมาคม และนายอภิศักดิ์ ธนเศรษฐกร ผอ. สถานีข่าวโทรทัศน์ทีเอ็นเอ็นของไทย และนายวิชัย มะลิกุล จากสถาบันสมิธโซเนียน เข้าร่วมด้วย

 

img_4345-1

img_4341