รัฐมนตรีคลังเข้าร่วมประชุมธนาคารโลก ย้ำความเชื่อมั่นทางการเงินการคลังของไทย


img_69221

นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง นายปรเมธี วิมลศิริ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) นายวิรไท สันติประภพ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) และคณะผู้แทนไทย เข้าร่วมการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลก และกองทุนการเงินระหว่างประเทศ ปี 2559 ระหว่างวันที่ 6-10 ตุลาคม 2559 ณ กรุงวอชิงตัน สหรัฐอเมริกา

 

เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2559 รัฐมนตรีอภิศักดิ์ฯ ได้ร่วมการเสวนาบนเวทีของธนาคารโลก ในหัวข้อ เกี่ยวกับการบริหารจัดการหนี้สินภายในประเทศอย่างไรเพื่อไม่ให้ประเทศเข้าสู่ภาวะวิกฤตเศรษฐกิจ (Borrow without Sorrow) จัดขึ้นที่ธนาคารโลก มีผู้เข้าร่วมกว่า 200 คน โดยได้ให้ความเชื่อมั่นว่า หนี้สาธารณะของไทยได้รับการบริหารจัดการภายใต้กรอบวินัยการคลัง ภาครัฐ ธนาคารแห่งประเทศไทย และภาคเอกชน มีมาตรการป้องกันและมีการดำเนินนโยบายก่อหนี้ตามความจำเป็นเพื่อใช้ในการพัฒนาประเทศ เนื่องจากเรามีบทเรียนที่สำคัญจากภาวะวิกฤตเศรษฐกิจในเอเชีย การก่อหนี้ภาครัฐปัจจุบันส่วนใหญ่เป็นการกู้ยืมภายในประเทศและหนี้นอกประเทศเป็นการกู้ยืมระยะสััน จึงมีความเสี่ยงต่ำในด้านอัตราดอกเบี้ยและอัตราแลกเปลี่ยน

นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง นายปรเมธี วิมลศิริ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นายวิรไท สันติประภพ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย หารือกับทีมประเทศไทย ณ กรุงวอชิงตัน

นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง นายปรเมธี วิมลศิริ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นายวิรไท สันติประภพ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย หารือกับทีมประเทศไทย ณ กรุงวอชิงตัน

ช่วงค่ำ ท่านทูตพิศาล มาณวพัฒน์ และทีมประเทศไทย ณ กรุงวอชิงตัน ได้จัดงานเลี้ยงอาหารค่ำต้อนรับคณะผู้แทนไทย โดยท่านรัฐมนตรีฯ ได้กล่าวถึงความมุ่งมั่นของรัฐบาลที่จะปฏิรูป การสร้างวินัยการเงินการคลัง การขจัดคอรัปชั่นโดยใช้ e-payment ท่านเลขาธิการ สศช. กล่าวถึงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 ที่จะเริ่มใช้ในเดือนตุลาคม 2559 ซึ่งได้ใช้แผนยุทธศาสตร์ 20 ปี เป็นแนวทางลดช่องว่างและยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยมุ่งหน้าสู่สังคมประเทศพัฒนาแล้ว ท่านผู้ว่า ธปท. กล่าวถึงความท้าทายที่ต้องขับเคลื่อนการเงินของประเทศไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยทิศทางของประเทศต้องมีผู้ที่เข้าใจและใช้คลังข้อมูลขนาดใหญ่ (big data) และเทคโนโลยีการเงินการคลัง (finance technology) ประกอบการตัดสินใจกำหนดนโยบายของประเทศ

ท่านทูตพิศาลฯ และทีมประเทศไทยได้กล่าวรายงานถึงการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล โดยเฉพาะในด้านเศรษฐกิจ เพื่อใช้ประสานงานความร่วมมือกับภาคส่วนต่าง ๆ ของสหรัฐฯ ในการส่งเสริมนโยบายของไทย

ทีมประเทศไทยที่เข้าร่วม ได้แก่ (1) นายพิศาล มาณวพัฒน์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน (2) นางภัทราวรรณ เวชชศาสตร์ อัครราชทูต (3) พ.อ. พิสิษฐ์ ลิขิตสุภิณ ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารบก (4) นาวาเอก ชัยยงค์ ขุนทา ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือ (5) นาวาอากาศเอก กฤษฎา สุพิชญ์ ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารอากาศ (6) นางศศิพันธ์ุ พรรณรายน์ อัครราชทูต สำนักงานที่ปรึกษาเศรษฐกิจและการคลัง (7) นางสาววนิดา กำเนิดเพ็ชร์ อัครราชทูต สำนักงานที่ปรึกษาเกษตร (8) นางนิพัทธา บรรจงลิขิตสาร อัครราชทูต สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนไทยในสหรัฐอเมริกา (9) นางสาวสุรีย์พร อินทุเศรษฐ อัครราชทูตที่ปรึกษา (10) นางสาวบัณฑิตา ทองสาริ อัครราชทูตที่ปรึกษา สำนักงานพาณิชย์ในต่างประเทศ

พนาลี ชูศรี

 

 

นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง นายปรเมธี วิมลศิริ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นายวิรไท สันติประภพ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย หารือกับทีมประเทศไทย ณ กรุงวอชิงตัน ได้แก่ สอท. ทบ. ทร. ทอ. คลัง พาณิชย์ เกษตร กพ. วิทยาศาสตร์

นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง นายปรเมธี วิมลศิริ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นายวิรไท สันติประภพ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย หารือกับทีมประเทศไทย ณ กรุงวอชิงตัน ได้แก่ สอท. ทบ. ทร. ทอ. คลัง พาณิชย์ เกษตร กพ. วิทยาศาสตร์

นายจิมยองคิม ประธานธนาคารโลก กล่าวถ้อยแถลงในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศปี 2559

นายจิมยองคิม ประธานธนาคารโลก กล่าวถ้อยแถลงในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศปี 2559

นางคริสตีน ลาร์การ์ด ผู้อำนวยการกองทุนการเงินระหว่างประเทศ กล่าวถ้อยแถลงในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศปี 2559

นางคริสตีน ลาร์การ์ด ผู้อำนวยการกองทุนการเงินระหว่างประเทศ กล่าวถ้อยแถลงในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศปี 2559

 

fullsizerender

นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เสวนาในหัวข้อ Borrow without Sorrow

เอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน ให้การต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในโอกาสเยือนกรุงวอชิงตัน

เอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน ให้การต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในโอกาสเยือนกรุงวอชิงตัน