เอกอัครราชทูตต้อนรับตัวแทนเยาวชนไทยที่เข้าร่วมโครงการผู้นำเยาวชนของสหรัฐฯ

yseali-photo-7-oct-2016

เอกอัครราชทูตพิศาลถ่ายภาพร่วมกับนายศรัณรักษ์ สุขศรี (ซ้าย) และร้อยตำรวจตรี ธติยฤกษ์ ไชยศิลป์ (ขวา)

เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2559 เอกอัครราชทูตพิศาล มาณวพัฒน์ ต้อนรับร้อยตำรวจตรี ธติยฤกษ์ ไชยศิลป์ และนายศรัณรักษ์ สุขศรี ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเยาวชนไทยที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการผู้นำเยาวชนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Young Southeast Asian Leaders Initiative – YSEALI) ของรัฐบาลสหรัฐฯ ในปีนี้

สถานเอกอัครราชทูตฯ จะขอมีส่วนต้อนรับเยาวชนไทยที่เข้าร่วมโครงการ YSEALI และโครงการอื่น ๆ มาโดยตลอด เพื่อรับทราบเกี่ยวกับประสบการณ์ที่ได้เรียนรู้ในสหรัฐฯ และให้ข้อคิดที่เยาวชนไทยสามารถนำไปคิดเองต่อได้ในการไปเลือกใช้ประโยชน์จากสิ่งที่ได้รับรู้และชื่นชมในสหรัฐฯ เพื่อเป็นตัวแทนที่ดีของไทยในเครือข่ายที่สหรัฐฯ จะปฏิสัมพันธ์ต่อ และในโอกาสเดียวกัน เยาวชนไทยที่มาเรียนรู้เรื่องภายในสหรัฐฯ ก็ได้รับทราบเกี่ยวกับงานของสถานเอกอัครราชทูตฯ ในการส่งเสริมผลประโยชน์ของประเทศไทยในสหรัฐฯ ด้วย

yseali2

yseali-1

ถ่ายภาพร่วมกับนาย Stan Rosenberg ประธานวุฒิสภาประจำรัฐสภาแห่งมลรัฐแมสซาชูเซตส์ (Credit: ศรัณรักษ์ สุขศรี)

ร้อยตำรวจตรี ธติยฤกษ์ หรือปริ๊นส์ สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายร้อยตำรวจ โดยกำลังรอรับการแต่งตั้งเป็นรองสารวัตรสอบสวน และนายศรัณรักษ์ หรือปอนด์ กำลังศึกษาชั้นปีที่ 2 คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ทั้งสองคนได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการ Fall 2016 YSEALI Academics Fellowship Institutes เพื่อมาเรียนรู้และทำกิจกรรมด้านการมีส่วนร่วมของพลเมือง (civic engagement) ที่ University of Massachusetts, Amherst ร่วมกับตัวแทนเยาวชนจากประเทศอื่น ๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ระหว่างวันที่ 2 กันยายน – 8 ตุลาคม 2559 รวม 5 สัปดาห์

เอกอัครราชทูตพิศาลแนะนำน้อง ๆ ให้ใช้ประโยชน์จากโอกาสที่ได้รับเพื่อประเทศชาติและการพัฒนาตนเองให้ได้มากที่สุด โดยเรียนรู้จากส่วนที่ดีของสหรัฐฯ เช่น การเป็นสังคมเปิดและการกล้าคิดกล้าแสดงออก และสนับสนุนให้น้อง ๆ นำสิ่งที่เรียนรู้จากสหรัฐฯ ไปจัดทำโครงการเพื่อขยายผลของไทยในความสัมพันธ์กับสหรัฐฯ นอกจากนี้ เอกอัครราชทูตฯ ยังแนะให้น้อง ๆ สนใจติดตามและตั้งคำถามเกี่ยวกับปัญหาและความท้าทายที่สหรัฐฯ เผชิญอยู่ เช่น ความรุนแรงในสังคม มาตรฐานสิทธิมนุษยชนในการดำเนินนโยบายการต่างประเทศกับประเทศต่าง ๆ

——————

ฐานิดา เมนะเศวต