ร้อยรวมล้านดวงใจพสกนิกรทั่วหล้า สถานเอกอัครรราชทูตไทย ณ กรุงวอชิงตัน ขอน้อมเกล้าฯ ถวายอาลัยส่งดวงพระวิญญาณพระองค์เสด็จฯ สู่สวรรคาลัย ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

29 Jun 1960, Washington, DC, USA --- Monarch Addresses Congress. Washington, DC: Youthful King Bhumiphol Adulyadej addresses a joint session of Congress in the House Chamber today. Seated behind him are Vice President Richard Nixon and Speaker of the House Sam Rayburn. Jun 29, 1960. --- Image by © Bettmann/CORBIS

29 Jun 1960, Washington, DC, USA — Monarch Addresses Congress. Washington, DC: Youthful King Bhumiphol Adulyadej addresses a joint session of Congress in the House Chamber today. Seated behind him are Vice President Richard Nixon and Speaker of the House Sam Rayburn. Jun 29, 1960. — Image by © Bettmann/CORBIS