ประกาศ: งานประชาสัมพันธ์ข้อมูล/บริการด้านการกงสุล 2559/2016 Update!

สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอประชาสัมพันธ์งานกงสุล เพื่อความสะดวกในการติดต่อ และเพื่อเป็นประโยชน์ในงานราชการ โดยสายงานประชาสัมพันธ์ข้อมูล/บริการด้านการกงสุล มีการปรับปรุงให้มีช่องทางอำนวยความสะดวกมากขึ้น เพื่อให้สอดคล้องและสะดวกกับชีวิตประจำวันในปัจจุบัน แยกบริการออกเป็นหัวข้อต่างๆ ดังนี้

  • กรมการกงสุลได้เปิดให้บริการคอลล์เซ็นเตอร์ (Call Center) สำหรับการบริการตอบรับทางโทรศัพท์ของกรมการกงสุล ได้เปิดให้บริการ Call Center หมายเลข 02-572-8442 จำนวน 30 คู่สาย ตลอด 24 ชั่วโมง เริ่มให้บริการตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน 2558 มีหน้าที่ให้บริการข้อมูลด้านการกงสุลทุกมิติ
  • การบริการข้อมูลสำหรับคนไทยที่จะเดินทางไปต่างประเทศผ่านช่องทางแอพพลิเคชั่นโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile Application) ภายใต้ชื่อ “Thaiconsular” ในระบบปฏิบัติการ Android และ iOS แม้ไม่มีสัญญาณอินเตอร์เน็ตก็สามารถเรียกดูข้อมูลได้ ซึ่งจะเป็นการเพิ่มช่องทางการขอรับข้อมูลสำหรับประชาชนนอกเหนือจากเว็บไซต์กรมการกงสุล (www.consular.go.th) นอกจากนี้ ใน Mobile Application ซึ่งกำลังพัฒนาคุณสมบัติใหม่ๆ (feature) เพื่อช่วยเหลือกรณีคนไทยตกทุกข์ได้ยากในต่างประเทศ อาทิ ระบบ Notification แจ้งเตือนสถานการณ์ภัยพิบัติ / เหตุการณ์ฉุกเฉินต่างๆ เป็นต้น เพื่อช่วยเหลือคนไทยที่ตกทุกข์ในต่างประเทศ ได้อย่างทันสถานการณ์ นอกจากนี้ ยังได้พัฒนาระบบการให้ข้อมูลต่างๆ และช่องทางการติดต่อขอความช่วยเหลือ / สอบถามข้อมูลด้านการกงสุลผ่านช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ ได้แก่ Facebook ภายใต้ชื่อ Thai Consular Q&A , LINE และ We Chat ภายใต้ชื่อ Thaiconsular โดยเปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง เช่นกัน-ฝ่ายงานกงสุล-
    สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงวอชิงตัน
    ตุลาคม 2559