พิธีบำเพ็ญกุศลสัตตมวารถวายพระบรมศพ ครบ ๗ วัน ณ วัดไทยกรุงวอชิงตันดีซี

เมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน ร่วมกับสำนักงานทีมประเทศไทยในกรุงวอชิงตัน และชุมชนไทยในเขตปริมณฑลกรุงวอชิงตัน เป็นเจ้าภาพพิธีบำเพ็ญกุศลสัตตมวารถวายพระบรมศพ ครบ ๗ วัน ณ วัดไทยกรุงวอชิงตันดีซี โดยช่วงเช้า ออท.พิศาล มาณวพัฒน์และภริยาเป็นประธานในพิธีจุดเครื่องบูชาทองน้อย กราบถวายสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ทอดผ้าบังสุกุลและเครื่องไทยธรรม นั่งสมาธิเจริญจิตภาวนาถวายเป็นพระราชกุศล และถวายภัตตาหารเพลแด่พระเดชพระคุณพระราชมงคลรังษีและพระสงฆ์รวม ๑๐ รูป

temple-20-oct-1

temple-20-oct-3

 

 

 

 

 

 

 

นอกจาก ออท. พิศาลและภริยา ข้าราชการและคู่สมรสจากสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตันแล้ว ยังมีหัวหน้าสำนักงานพร้อมคู่สมรส อาทิ พ.อ. พิสิษฐ์ ลิขิตสุภิณ ผชท. (ฝ่ายทหารบก) น.อ. ชัยยงค์ ขุนทา ผชท. (ฝ่ายทหารเรือ) น.อ. กฤษฎา สุพิชญ์ ผชท. (ฝ่ายทหารอากาศ) นางศศิพันธุ์ พรรณรายน์ ผชท. (ฝ่ายเศรษฐกิจและคลัง) น.ส. วนิดา กำเนิดเพ็ชร์ ผชท. (ฝ่ายเกษตร) นายกฤษฎา ธาราสุข ผชท. (ฝ่ายวิทยาศาสตร์) และมีกลุ่มผู้นำชุมชนไทย อาทิ นางอุทิศ เภกะนันท์ นางทัศนีย์ เลิศบุญ นายปรีดี สุดรัก นางกัญญา สว่างโรจน์ นางศิวิไล สามัง(ครูเพรช) แม่อาวุโสดีเด่นประจำปีนี้ นายอนุพันธ์ เผื่อนพิภพ ผอ. โรงเรียนวัดญาณรังษี รวมทั้งครูช่างชลประคัลภ์ จันทร์เรืองและภริยา และชาวไทยอีกหลายสิบคนที่เข้าร่วมเจริญจิตภาวนาถวายเป็นพระราชกุศล

temple-20-oct-2

temple-20-oct-4

 

 

 

 

 

 

 

 

ในช่วงค่ำ เวลา ๑๙.๐๐ น. ออท. พิศาลฯ และทีมประเทศไทยในกรุงวอชิงตันเป็นเจ้าภาพพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมถวายเป็นพระราชกุศล และมีชุมชนไทยหลายร้อยคนจากมลรัฐแมริแลนด์ เวอร์จิเนียเข้าร่วม ทั้งนี้ สมาคมและชมรมต่างๆ สลับหมุนเวียนเป็นเจ้าภาพการบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมต่อเนื่องทุกวันในเวลา ๑๙.๐๐ น. เป็นเวลา ๓๐ วัน จนถึงวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙  และสถานเอกอัครราชทูตฯ เป็นเจ้าภาพในโอกาสครบ ๗ วัน ๕๐ วัน และ ๑๐๐ วัน ด้วย