พิธีทอดกฐินสามัคคี ๙๙ กอง ประจำปี ๒๕๕๙ ณ วัดธรรมประทีป กรุงวอชิงตัน ดี.ซี.

เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ คณะศรัทธาธรรมวัดธรรมประทีป ได้จัดงานทอดกฐินสามัคคี เพื่อสมทบทุนกว่าหนึ่งแสนดอลลาร์สหรัฐฯ สร้างอุโบสถศาลา ญสส. ๑๐๐ ปี เทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวรฯ โดยมีชุมชนชาวไทยนับพันคน จากมลรัฐแมริแลนด์ เวอร์จิเนียและกรุงวอชิงตัน พร้อมใจกันแต่งกายไว้ทุกข์เข้าาร่วมงานดังกล่าว และเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน และภริยา พร้อมด้วย น.อ. ณัฐพล นิยมไทย รองผู้ช่วงทูตทหารอากาศ และภริยา ตลอดจนข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ เข้าร่วมพิธีด้วยพิธีดังกล่าวเริ่มด้วยการสวดพระอภิธรรม และเจริญสมาธิภาวนา เพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชด้วยต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ หลังจากนั้น ชุมชนชาวไทยได้ร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี ก่อนใส่บาตรและร่วมถวายภัตตาหารเพลพระสงฆ์ ต่อมา พระครูโสภณธรรมวิเทศ เจ้าอาวาสและประธานฝ่ายสงฆ์ และเอกอัครราชทูตฯ ประธานฝ่ายฆราวาส ร่วมประกอบพิธีบวงสรวงสมเด็จพระปิยมหาราช รัชกาลที่ ๕ เนื่องในวันปิยมหาราช อ่านโองการสดุดี พร้อมนำชุมชนไทยถวายพวงมาลาและเครื่องสักการะที่ศาลาใหญ่ จากนั้น  จึงเริ่มพิธีทอดกฐิน โดยคณะผู้แทนเจ้าภาพทอดกฐิน ๙๙ กอง และพุทธศาสนิกชนยืนขึ้นกล่าวคำถวายผ้าไตรบริวารกฐินและปัจจัยไทยธรรมโดยพร้อมเพียง เมื่อพระสงฆ์อนุโมทนาจึงเสร็จพิธีฯ วัดธรรมประทีป วอชิงตัน ดี.ซี. (Wat Tummaprateip Washington, D.C.) ก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๖ มีพื้นที่ ๒๘ เอเคอร์ (กว่า ๗๐ ไร่) แวดล้อมด้วยหมู่พรรณแมกไม้และทุ่งหญ้าเขียวขจี สร้างความสบายตา สบายใจ แก่ผู้มาเยือน

img_0712

img_0693

img_0723

img_0716

img_0746

img_0763

img_0774

img_0797

img_0799

img_0800