พิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมถวายเป็นพระราชกุศล วัดญาณรังษี เวอร์จิเนีย

เมื่อเวลา ๑๕.๐๐ น. วันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๙ วัดญาณรังษี เวอร์จิเนีย ได้จัดพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยนางภัทราวรรณ เวชชศาสตร์ อัครราชทูต พร้อมข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ และพสกนิกรชาวไทยในบริเวณใกล้เคียงเข้าร่วมพิธีฯ

วัดญาณรังษีฯ จะจัดพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมถวายเป็นพระราชกุศล ระหว่างวันที่ ๒๑ – ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๙ ในเวลา ๑๕.๐๐ น. และ ๑๙.๐๐ น. หลังจากนั้นจะจัดพิธีฯ ทุกวันอาทิตย์ ตั้งแต่วันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๕.๐๐ น

 

s__2334773

s__2334774