พิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมถวายเป็นพระราชกุศล วัดไทยกรุงวอชิงตันดีซี

เมื่อช่วงค่ำวันพุธที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๙ วัดไทยกรุงวอชิงตันดีซี ได้จัดพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมีนายพิศาล มาณวพัฒน์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน พร้อมทั้งข้าราชการสถานเอก   อัครราชทูตฯ และพสกนิกรชาวไทยประมาณ ๑๐๐ คน จากบริเวณใกล้เคียง ล้วนต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเข้าร่วมพิธีฯ โดยมีคณะสงฆ์ วัดป่าวิเวกฯ จ. สกลนคร และอุปาสกอุปาสิกาวัดไทยกรุงวอชิงตันเป็นเจ้าภาพ  ทั้งนี้ สมาคมและชมรมต่างๆ จะสลับหมุนเวียนเป็นเจ้าภาพการบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมถวายเป็นพระราชกุศลต่อเนื่องทุกวันในเวลา ๑๙.๐๐ น. เป็นเวลา ๓๐ วัน จนถึงวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙  และสถานเอกอัครราชทูตฯ เป็นเจ้าภาพพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมถวายเป็นพระราชกุศลในโอกาสครบ ๗ วัน ๕๐ วัน และ ๑๐๐ วัน ด้วย

pic-4

pic-2

pic-1

pic-3