เชิญชมละครเทิดพระเกียรติพฤหัสนี้สองทุ่มที่สถานทูต

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน เชิญชมละคร

ถนนสายกลับบ้าน ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท

โดยคณะนักเรียนจากบ้านเรียนละครมรดกใหม่ มูลนิธิกุมุท จันทร์เรือง
นำโดยครูช่าง (อาจารย์ชนประคัลภ์ จันทร์เรือง) ประธานองค์ความรู้คณะละครมรดกใหม่ และ
นางสาวพบจันทร์ ลีลาศาสตร์สุนทร ครูใหญ่บ้านเรียนละครมรดกใหม่ ฯ
เพื่อร่วมกันเทิดพระเกียรติรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน เลขที่ ๑๐๒๔ ถนนวิสคอนซิน กรุงวอชิงตัน
วันพฤหัสบดีที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๒๐.๐๐ – ๒๑.๐๐ น.
เชิญมาได้ตั้งแต่เวลา ๑๙.๐๐ น. เพื่อลงนามถวายความอาลัยและรับประทานอาหารร่วมกันก่อนการแสดง
 
บอกต่อๆ กันด้วย
การแต่งกาย : สุภาพ ไว้ทุกข์

kruchang

 

1kruchang

3kruchang