ละครเทิดพระเกียรติชุด “ถนนสายกลับบ้าน ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท”

1

เมื่อช่วงค่ำวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๙ คณะนักเรียนจากบ้านเรียนละครมรดกใหม่(มูลนิธิกุมุท จันทร์เรือง) นำโดยครูช่าง (อาจารย์ชนประคัลภ์ จันทร์เรือง) ประธานองค์ความรู้คณะละครมรดกใหม่ และนางสาวพบจันทร์ ลีลาศาสตร์สุนทร ครูใหญ่บ้านเรียนละครมรดกใหม่ฯ จัดแสดงละครเทิดพระเกียรติชุด “ถนนสายกลับบ้าน ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท” เพื่อเป็นการรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน โดยมีเอกอัครราชทูตฯ หัวหน้าสำนักงานทีมประเทศไทย ข้าราชการ ประชาชนคนไทยและชาวอเมริกันเข้าร่วมรับชมละครด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณจำนวนมาก

ครูช่างได้กล่าวแนะนำบ้านเรียนละครมรดกใหม่ที่ส่งเสริมเด็กรุ่นใหม่ให้มีจิตใจงดงามและใฝ่รักในวัฒนธรรมดนตรีและการแสดงออกแบบไทยและตระเวนทัวร์ทั่วสหรัฐฯ เป็นเวลา ๔ เดือนเพื่อให้นักเรียนใช้ชีวิตและได้รับประสบการณ์จริง และได้ปรับเป็นละครเทิดพระเกียรติชุด ”ถนนสายกลับบ้าน ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท” เมื่อทราบข่าวการสวรรคต  โดยเนื้อเรื่องกล่าวถึงชีวิตของหยกเด็กชายชาวกาฬสินธุ์ที่ใฝ่ฝันได้เข้าเฝ้าฯ ในหลวงและเพียรปฏิบัติดีตามปณิธานเพื่อเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทแม้ต้องเร่ร่อนติดตามพ่อซึ่งเป็นช่างก่อสร้างและต้องย้ายที่พักไปหลายจังหวัดทั่วภูมิภาคของไทยบ่อยครั้งก็ตาม แต่แล้วความใฝ่ฝันของหยกที่จะเป็นนักวิทยาศาสตร์ก็ประสบผลสำเร็จได้จากความเพียรทำความดีตามรอยเท้าพ่อหลวง

 

2

3

4

5

6

7

8

9

91

93