กฐินพระราชทานวัดญาณรังษี มลรัฐเวอร์จิเนีย เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2559

img_0393

img_0403

img_0335

เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2559 นายอัคค์เดช พงศ์สกุล ประธานกฐินพระราชทานปี 2559 ได้ทอดถวายผ้ากฐินพระราชทาน ณ วัดญาณรังษี มลรัฐเวอร์จิเนีย โดยมีพระเทพกิตติวิมล เจ้าอาวาสวัดพุทธบูชาประธานคณะสงฆ์ธรรมยุตในสหรัฐฯ พระครูสิริธรรมวิเทศ เจ้าอาวาสวัดญาณรังษีและพระเถรานุเถระจากวัดต่างๆ ในสหรัฐฯ และจากประเทศไทยรวม 20 รูป และมีประธานสมาคมและชมรมไทยและพุทธศาสนิกชนในเขตเวอร์จิเนีย แมริแลนด์และกรุงวอชิงตันหลายร้อยคนเข้าร่วมงาน และมีข้าราชการและคู่สมรสจากสถานทูตไทยในกรุงวอชิงตัน นำโดย อัครราชทูต ภัทราวรรณ เวชชศาสตร์ ประธานในพิธี น.อ. ชัยยงค์ ขุนทา น.อ. สุรพงษ์ เบ็ญจมาตร ผู้ช่วยทูตและรองผู้ช่วยทูต (ฝ่ายทหารเรือ) อัครราชทูต ศศิพันธุ์ พรรณรายน์ (ฝ่ายเศรษฐกิจและการคลัง) อัครราชทูต วนิดา กำเนิดเพ็ชร (ฝ่ายเกษตร) อัครราชทูตที่ปรึกษา กฤษฎา ธาราสุข (ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) อัครราชทูตที่ปรึกษา สุรีย์พร อินทุเศรษฐ

img_0354

img_0366

img_0372

img_0339

ภายในงานมีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลและการออกร้านขายของนำรายได้มาบำรุงวัด และญาติโยมนำอาหารมาร่วมกันถวายเพลและทำเป็นโรงทานโดยความร่วมแรงร่วมใจของคณะอำนวยการฝ่ายคฤหัสถ์ อาทิ คุณไตร พรมะแข้ คุณยรรยง กุลวัฒโน คุณอนุพันธ์ เผื่อนพิภพ คุณสุนันทาและคุณปรีชา สายสกุล คุณละเอียด โฮโลเวียค คุณสยมพร สีวะรา คุณลำดวน แจ็คสัน คุณสุชาดา อัคคิทัต และคุณประทุม ลินเบิร์กที่ช่วยดูแลต้อนรับผู้เข้าร่วมงาน ในงานกฐินพระราชทานครั้งนี้ นายเดฟ สเตกมายเออร์ ผู้แทนนางบาร์บารา คอมสต๊อก ส.ส. เขต 10 เวอร์จิเนีย ก็เดินทางไปร่วมงานด้วย ก่อนเสร็จสิ้นพิธี คุณดารัตน์ แสงอรุณ ประธานกฐินพระราชทานในปี 2560 ได้กล่าวถึงโครงการจัดระดมทุนเพื่อสร้างอาคารหอฉันสำหรับพระภิกษุสงฆ์แทนอาคารหลังปัจจุบันที่ค่อนข้างคับแคบ

img_0416

img_0343

img_0437

img_0381

img_0434