ภาพรวมกิจกรรมแสดงความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน ในเดือนตุลาคม 2559

VDO Courtesy of Pinitkarn Tulachom, Pratarn  Panprayoon and Pornwasa Sirinupongs