แถลงการณ์ของกระทรวงการต่างประเทศเรื่องการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา

ประเทศไทยแสดงความยินดีต่อสหรัฐอเมริกาในการจัดการเลือกตั้งประธานาธิบดี เมื่อวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ โดยประชาชนอเมริกันกว่า ๑๒๐ ล้านคน ได้เลือกผู้ที่จะมาดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีคนที่ ๔๕ เป็นที่เรียบร้อย

ไทยและสหรัฐอเมริกามีความสัมพันธ์ที่ดีมายาวนานกว่า ๑๘๓ ปี โดยสหรัฐอเมริกาเป็นพันธมิตรที่สำคัญของไทยและมีความร่วมมือทวิภาคีในหลากหลายสาขา ไทยยินดีส่งเสริมและสร้างสรรค์ผลประโยชน์ร่วมกันกับสหรัฐอเมริกาให้เพิ่มพูนขึ้นต่อไป ทั้งในระดับทวิภาคี ภูมิภาค และในเวทีระหว่างประเทศ

ไทยพร้อมจะร่วมมือกับสหรัฐอเมริกาในการเดินหน้าขับเคลื่อนความสัมพันธ์และความเป็นหุ้นส่วนระหว่างกันให้ก้าวหน้าต่อไป