พิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมถวายเป็นพระราชกุศล วัดไทยกรุงวอชิงตัน ดี ซี

เมื่อเวลา ๑๙.๐๐ น. วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ วัดไทยกรุงวอชิงตัน ดีซี มลรัฐแมรีแลนด์ ได้จัดพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรม
ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดย ดร. วนิดา กำเนิดเพ็ชร์ อัครราชทูต (ฝ่ายการเกษตร)
สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. และพสกนิกรชาวไทยในบริเวณใกล้เคียงเข้าร่วมพิธีฯ โดยมี (๑) สมาคมชาวพุทธนานาชาติ ในอเมริกา (International Buddhist Association of America). (๒) กลุ่มพลังบุญ วอชิงตัน ดี.ซี. และ (๓) คุณรุ่งอรุณ-คุณปราโมทย์ หาญวัฒนากูล ร่วมเป็นเจ้าภาพพิธีฯ ดังกล่าว

%e0%b8%82%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%a7-1

 

%e0%b8%82%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%a7-3

%e0%b8%82%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%a7-2