พิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมถวายเป็นพระราชกุศล ครบกำหนด 30 วัน ณ วัดไทยกรุงวอชิงตัน ดี ซี

เมื่อเวลา ๑๙.๐๐ น. วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ วัดไทยกรุงวอชิงตัน ดี ซี มลรัฐแมรีแลนด์ ได้จัดพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเป็นวันสุดท้าย ซึ่งครบกำหนด ๓๐ วัน โดยมี (๑) สำนักงาน
ที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. (๒) สำนักงานที่ปรึกษาเศรษฐกิจและการคลัง ประจำกรุงวอชิงตัน (๓) ชมรมรวมน้ำใจ และ (๔) คุณสุภา Bowling ร่วมเป็นเจ้าภาพ และมีพสกนิกรชาวไทยในบริเวณใกล้เคียงเข้าร่วมพิธีฯ ดังกล่าวเป็นจำนวนมาก

%e0%b8%82%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%a7-5

%e0%b8%82%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%a7-6

%e0%b8%82%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%a7-7

%e0%b8%82%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%a7-8

%e0%b8%82%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%a7-9

%e0%b8%82%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%a7-3