เชิญพสกนิกรไทยร่วมบำเพ็ญจิตภาวนาและรวมพลังความภักดีถวายพ่อหลวง

สถานทูตขอเชิญชวนคนไทยทุกหมู่เหล่าที่อาศัยในเขตกรุงวอชิงตันและมลรัฐใกล้ไกลร่วมปฏิบัติสมาธิบำเพ็ญจิตภาวนา ตั้งจิตอธิษฐาน และร่วมปฏิญาณแสดงความภักดีเพื่อเป็นการรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้าแห่งราชวงศ์จักรี ณ อุโบสถวัดญาณรังษี มลรัฐเวอร์จิเนีย (ที่อยู่ ๒๒๑๕๕ Glenn Dr. Sterling, Virginia ๒๐๑๖๔) ในวันอาทิตย์ที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙  ระหว่างเวลา ๑๓.๓๐ – ๑๔.๓๐ น. ทั้งนี้ เพื่อร่วมกันแสดงความภักดีและน้อมรำลึกถึงพ่อหลวงในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพปีที่ ๘๙ และเป็นการเริ่มต้นแสดงความรักความสามัคคีของพสกนิกรไทยด้วยการบำเพ็ญคุณความดีเพื่อสังคมและประเทศชาติตามรอยเบื้องพระยุคคลบาทถวายเป็นพระราชกุศลพร้อมกันทั่วโลก

 

กำหนดการ “รวมพลังแห่งความภักดี”
ถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
วันอาทิตย์ที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น.
ณ วัดญาณรังษี มลรัฐเวอร์จิเนีย

****************************

เวลา ๑๓.๐๐ น. พสกนิกรพร้อมกันภายในพระอุโบสถวัดญาณรังษี
เวลา ๑๓.๓๐ น. พิธีบูชาพระรัตนตรัย อาราธนาศีลและรับศีล

การปฏิบัติธรรมสมาธิเจริญจิตภาวนาและการตั้งจิตอธิษฐานรำลึก ในพระมหากรุณาธิคุณและน้อมบำเพ็ญปฏิบัติคุณความดีถวายเป็นพระราชกุศล

เอกอัครราชทูตและผู้เข้าร่วมพิธีถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์ฯ และร่วมถวายสัตย์ปฏิญาณ

ร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี

เวลา ๑๔.๓๐ น. เสร็จสิ้นพิธี

 ****************************

การแต่งกาย : ชุดปกติขาวไว้ทุกข์ / ชุดสากลไว้ทุกข์ / ชุดสุภาพไว้ทุกข์

 

coverwatyarn2