ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งเสมียนจำนวน ๑ อัตรา

ดาวน์โหลด : ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งเสมียนจำนวน ๑ อัตรา

ดาวน์โหลด : ใบสมัคร

annouce-job-political-dec-2016_page_1annouce-job-political-dec-2016_page_2annouce-job-political-dec-2016_page_3