“รวมพลังแห่งความภักดี” ถวายพ่อหลวง ณ วัดญาณรังษี

dsc_8951

เมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ระหว่างเวลา ๑๓.๓๐ – ๑๔.๓๐น. ทีมประเทศไทยของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตันร่วมกับวัดญาณรังษี มลรัฐเวอร์จิเนียและชุมชนไทยในเขตปริมณฑลกรุงวอชิงตันจัดกิจกรรม “รวมพลังแห่งความภักดี” ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ภายในอุโบสถวัดญาณรังษี มลรัฐเวอร์จิเนีย โดยมีพสกนิกรชาวไทยจำนวนมากจากหลายมลรัฐทั้งใกล้และไกลเข้าร่วมกิจกรรมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงความภักดีที่มีต่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชอย่างหาที่สุดมิได้

dsc_0041

aimg_3532

washington-dc_6

washington-dc_5

washington-dc_1-ra

washington-dc_2-ra

washington-dc_3

หลังจากได้อาราธนาศีลและรับศีลแล้ว พระเดชพระคุณพระครูสิริธรรมวิเทศ เจ้าอาวาสวัดญาณรังษีและคนไทยที่เข้าร่วมพิธีได้ปฏิบัติสมาธิบำเพ็ญจิตภาวนา ตั้งจิตอธิษฐานรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้าแห่งราชวงศ์จักรี จากนั้นนายพิศาล มาณวพัฒน์ เอกอัครรราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน ประธานในพิธีได้ร่วมกับนางวัญจนา มาณวพัฒน์ ภริยาเอกอัครราชทูตฯ หัวหน้าสำนักงานทีมประเทศไทยในกรุงวอชิงตัน ข้าราชการ เจ้าหน้าที่และครอบครัวและพสกนิกรชาวไทยกล่าวถวายสัจวาจาว่าจะซื่อตรงจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ จะปฏิบัติตามหน้าที่พลเมืองที่ดีมีคุณธรรม รู้รักสามัคคี จะพัฒนาตนเอง จะประพฤติปฏิบัติตามรอยพระยุคลบาทและศาสตร์ของพระราชาผู้ทรงธรรม จากนั้นทุกคนร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี

washington-dc_7-ra

dsc_8891

img_3614

web202

img_3621

img_3627

ในช่วงท้ายกิจกรรม ผู้แทนพสกนิกรซึ่งเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ของชุมชนไทยในเขตปริมณฑลกรุงวอชิงตัน อาทิ นายปรีชา สายสกุล  นพ.สุวัฒน์-พญ.ดวงเดือน ศิลปสุวรรณ นางฉวีวรรณ  นพเกตุ  นายธัชพงศ์ จันทรปรรณิก รวมทั้งผู้แทนเยาวชนและคนรุ่นใหม่ อาทิ นายอิทธิ์ ธีรรัฐ และนางสาวเรณุกา แฟงทอง ได้ออกมากล่าวถึงพลังความภักดีและแรงบันดาลใจในการดำเนินชีวิตจากความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และการน้อมนำพระราชกรณียกิจนานัปการตลอดช่วงการครองสิริราชสมบัติ ๗๐ ปี ไปเป็นแนวทางและพลังเกื้อหนุนความมุ่งมั่นในการประกอบคุณความดี

นับเป็นอีกโอกาสหนึ่งที่ชาวไทยได้ร่วมกันแสดงพลังแห่งความภักดีในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพปีที่ ๘๙ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และแสดงถึงความรักความสามัคคีของพสกนิกรไทยด้วยการบำเพ็ญคุณความดีเพื่อสังคมและประเทศชาติตามรอยเบื้องพระยุคคลบาทถวายเป็นพระราชกุศลพร้อมกันทั่วโลก

 

img_9712

img_9694

washington-dc_4

washington-dc_8

 

dsc_8939

washington-dc_9-ra

img_3660

washington-dc_10-dh

ขอขอบคุณภาพข่าวจากคุณเรืองโรจน์ อัมราลิขิต และคุณดาว หิรัญนิรมล