เยาวชนไทยโครงการ YSEALI เข้าเยี่ยมสถานทูต

yseali-photo-17-nov-2016-1-color

เอกอัครราชทูตพิศาลและอัครราชทูตภัทราวรรณถ่ายภาพร่วมกับตัวแทนเยาวชนไทยที่เข้าร่วมโครงการ YSEALI Professional Fellows

 

เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 เอกอัครราชทูตพิศาล มาณวพัฒน์ อัครราชทูตภัทราวรรณ เวชชศาสตร์ และข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ ต้อนรับตัวแทนเยาวชนไทยที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการพัฒนาผู้นำอาเซียน (YSEALI Professional Fellows Program) ภายใต้ข้อริเริ่มโครงการผู้นำเยาวชนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Young Southeast Asian Leaders Initiative – YSEALI) ของรัฐบาลสหรัฐฯ โดยเยาวชนจากภูมิภาคอาเซียนที่เข้าร่วมโครงการจะได้ฝึกงานกับองค์กรภาครัฐ องค์กรไม่แสวงผลกำไร และองค์กรอื่น ๆ ของสหรัฐฯ ประมาณ 5 สัปดาห์ ตั้งแต่วันที่ 12 ตุลาคม – 17 พฤศจิกายน 2559 รวมทั้งจะได้ทำงานร่วมกับผู้นำชุมชนเพื่อเพิ่มทักษะความเป็นผู้นำและสร้างเครือข่ายกับฝ่ายต่าง ๆ ของสหรัฐฯ

yseali-photo-17-nov-2016-2-color

 

ตัวแทนเยาวชนไทยที่เข้าร่วมโครงการดังกล่าวเป็นเยาวชนที่มีความสามารถจากหลายภาคส่วน โดยล้วนแต่มีความมุ่งมั่นที่จะนำประสบการณ์ที่ได้รับไปปรับใช้กับสายงานของตนเองในประเทศไทย ได้แก่ นางสาวเสฏฐา เธียรภิรากุล จากสำนักงานอัยการสูงสุด ฝึกงานกับองค์กร International City/County Management Association กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. นางสาวสักการะ ศรีเริงหล้า จากกรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรี ฝึกงานที่ Hooksett Town Hall เมืองฮุกเซทท์ มลรัฐนิวแฮมเชียร์ นายต่วนอิสกันดาร์ ดาโต๊ะมูลียอ จากสำนักจุฬาราชมนตรี ฝึกงานที่องค์กร Interfaith Children Movement เมืองแอตแลนตา มลรัฐจอร์เจีย นางสาวลักษณ์ศิริ ชมชื่น จากคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติสำหรับเอเชียและแปซิฟิก (United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific – UNESCAP) ฝึกงานที่ City of Northampton เมืองนอร์ธแฮมตัน มลรัฐแมสซาชูเซทส์ และนางสาวผานิตตา ไสยรส อาจารย์จากภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ฝึกงานที่องค์กร 1000 Friends of Oregon เมืองพอร์ทแลนด์ มลรัฐโอเรกอน

 

สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ร่วมต้อนรับเยาวชนไทยที่เข้าร่วมโครงการ YSEALI และโครงการอื่น ๆ มาโดยตลอด เพื่อรับทราบเกี่ยวกับประสบการณ์ที่เยาวชนไทยเหล่านี้ได้เรียนรู้ในสหรัฐฯ และให้ข้อคิดที่เยาวชนไทยสามารถนำไปคิดต่อเพื่อเลือกใช้ประโยชน์จากสิ่งที่ได้รับรู้และชื่นชมในสหรัฐฯ เพื่อการเป็นตัวแทนที่ดีของไทยในเครือข่ายที่สหรัฐฯ จะปฏิสัมพันธ์ต่อไปในอนาคต และในโอกาสเดียวกัน เยาวชนไทยที่มาเรียนรู้เรื่องภายในสหรัฐฯ ก็ได้รับทราบเกี่ยวกับงานของสถานเอกอัครราชทูตฯ ในการส่งเสริมผลประโยชน์ของประเทศไทยในสหรัฐฯ ในด้านต่าง ๆ ด้วย โดยในครั้งนี้ตัวแทนเยาวชนไทยทั้ง 5 คนยังได้รับประทานอาหารกลางวันฝีมือแม่ครัวจากทำเนียบเอกอัครราชทูตฯ พอให้หายคิดถึงอาหารไทย ซึ่งมีทั้งขนมกุยช่าย บะหมี่เกี๊ยวแห้งลูกชิ้นปลาและกุ้ง ข้าวผัดทะเลไข่ดาว และขนมเปียกปูนกะทิสด

——————-

ฐานิดา เมนะเศวต