เชิญชวนคนไทยร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศลแด่พ่อหลวง

dsc_895

สถานเอกอัครราชทูตและส่วนราชการต่างๆ อันประกอบกันเป็นทีมประเทศไทย ณ กรุงวอชิงตัน

ขอเชิญชวนคนไทยทุกหมู่เหล่าที่อาศัยในเขตกรุงวอชิงตันและมลรัฐใกล้ไกล
เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและถวายเป็นพระราชกุศลแด่
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

กำหนดจัดขึ้น ณ อุโบสถวัดไทยกรุงวอชิงตันดีซี มลรัฐแมริแลนด์
(เลขที่ 13440 Layhill Rd, Silver Spring, MD 20906)

ใน ๒ วาระโอกาส ดังนี้

๑. ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร (๕๐ วัน)
ในวันศุกร์ที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น. พร้อมกันเวลา ๐๙.๓๐ น.
(สถานเอกอัครราชทูตเป็นผู้เตรียมภัตตาหารถวายเพลและอาหารสำหรับผู้เข้าร่วมพิธี)

และ

๒. ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพปีที่ ๘๙
ในวันอาทิตย์ที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น. (พร้อมกันเวลา ๐๙.๓๐ น.)
(สถานเอกอัครราชทูต/ทีมประเทศไทยและชุมชนไทยร่วมแรงร่วมใจเตรียมภัตตาหารถวายเพลและอาหารสำหรับผู้เข้าร่วมพิธี)

การแต่งกาย : ชุดสากลหรือชุดสุภาพไว้ทุกข์